XVIII Niedziela Zwykła – 02 sierpień 2020

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego wypoczynku przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”. Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić.

Z racji I niedzieli miesiąca dziś – adoracja Najśw. Sakramentu i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości.

Zmianka różańcowa – o 15.30.

Przeżywamy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

We wtorek – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana.

W I czwartek – święto Przemienienia Pańskiego – o 17.00 „Godzina święta”. Wszystkich szczerze zapraszamy. W czwartek wyrusza Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. W niej kilku parafian. Duchowo i modlitewnie łączmy się przez te dni z wszystkimi pielgrzymami. Spotkanie rady parafialnej i chętnych po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym.

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 18.00. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy na czuwanie połączone z modlitewnym maratonem za Kościół i Ojczyznę” i wystawieniem Najśw. Sakramentu – od 17.20.

Również w wakacje zapraszamy dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00.

Odwiedziny chorych, którzy pragną z posługą sakramentalną od 8.30 – prosimy o potwierdzenie.

Okazja do spowiedzi z racji I piątku – w czwartek i piątek od 17.15.

W sobotę – wspomnienie św. Dominika, kapłana.

W przyszłą niedzielę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

Wszystkim solenizantkom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy i książek katolickich oraz Pisma św. – znajdźmy chwilę czasu dla ducha.

Wszystkim naszym dobrodziejom i darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie, szczególnie za każdą złożoną ofiarę,  za modlitewne czuwanie w piątek i w I sobotę oraz za wszelką troskę o naszą świątynię, za sprzątanie, pranie i kwiaty – wytrwale za nich się módlmy.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc – choć na chwilkę – w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Niech Królowa Polski – Pani Jasnogórska – do której pielgrzymujemy – przynajmniej duchowo – pomoże nam być wszędzie ludźmi odpowiedzialnymi, również za parafię i niech towarzyszy nam wymowna myśl Moliera:

„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy

ale także za to, czego nie robimy!”