XXVII Niedziela Zwykła – 4 październik 2020.

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza NMP Różańcowa i św. Franciszek, którego wspomnienie obchodzimy. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę.

Dziś zmianka różańcowa o 15.30 i spotkanie członków Żywego Różańca po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Kierujemy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy VII i VIII; we wtorki – klasy 0, I, II, III i IV; w środy – klasy V i VI;  w czwartki – osoby starsze i samotne, w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec. Dzieci otrzymują specjalne obrazki – o modlitwie „ Pod Twoją obronę”. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

W poniedziałek –  wspomnienie św. S. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia.

W środę – wspomnienie NMP Różańcowej.

W czwartek – o 18.45 – spotkanie rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I-Komunii św. – w kościele.

W piątek – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VIII  w piątek o 18.45.

W przyszłą niedzielę – Dzień Papieski. Wszystkich zapraszamy na Msze św. i na różaniec o 15.30. Będziemy wielbić Boga słowami św. Jana Pawła II i modlić się o to, abyśmy, jak on byli ludźmi prawdziwej wiary, nadziei i miłości.

Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny będzie zbierać do puszek ofiary na Caritas i na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla biednych uczniów i potrzebujących naszej parafii. Spotkanie zespołu charytatywnego – w środę po Mszy św. wieczornej.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za naszych sąsiadów, może szczególnie tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

Dziękujemy za każdy trud dla parafii, za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. „Bóg zapłać” za udział w procesji, adoracji, modlitwie różańcowej i nabożęństwie I sobót. Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewamy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Na kolejny tydzień życzymy wszystkim odrodzenia i umocnienia więzi z Bogiem oraz wiele radości z każdego dobra, którego Bóg dokonuje w naszych rodzinach i w naszej parafialnej wspólnocie dedykując myśl I. Krasickiego:

„Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,

kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”