XXVI Niedziela Zwykła – 27 wrzesień 2020

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa i św. Franciszek.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Już dziś kierujemy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy VII i VIII; we wtorki – klasy 0, I, II, III i IV; w środy – klasy V i VI;  w czwartki – osoby starsze i samotne, w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec. Dzieci będą otrzymywać specjalne obrazki – o modlitwie „ Pod Twoją obronę”. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

W poniedziałek – wspomnienie św. Wacława, męczennika.

We wtorek – święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W środę – 30.IX – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła. Wszystkich profesorów i studentów zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 – inaugurującą nowy rok akademicki. Niech to będzie również zaproszenie do tworzącej się w naszej parafii wspólnoty medytacyjno-dyskusyjnej.

W I czwartek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – o 17.00 – „Godzina święta” i w jej ramach pierwsze nabożeństwo różańcowe z procesją o 17.30. Zapraszamy na procesję dzieci sypiące kwiatki i pierwszkomunijne, niosących baldachim, feretrony, sztandary, świece. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę i na procesję. Spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.45.

W I piątek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów – nabożeństwo do  Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – „obowiązkowo”  kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII i VIII. Po Mszy św. Krótkie spotkanie organizacyjne. O 18.45 – zbiórka lektorów.

Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00. Zbiórka kandydatów i ministrantów o 17.00.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15 – proszę o potwierdzenie. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i dodatkowo w czwartek i w piątek od 17.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – członków Żywego Różańca zapraszamy na zmiankę różańcową, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Michałom, Gabrielom, Rafałom, Teresom i Franciszkom.

Dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom za udział w „biały tygodniu” – składamy serdeczne podziękowanie.

„Bóg zapłać” za każdy parafialny trud, szczególnie za sprzątanie i kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii i parafialne inwestycje. Módlmy się wytrwale za całą parafię i za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewamy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Życzymy wszystkim, niech październik będzie miesiącem odrodzenia mojej modlitwy osobistej, naszej modlitwy rodzinnej i parafialnej z myślą J. Eskriva:

„Święty różaniec jest potężną bronią.

Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”.