XXV Niedziela Zwykła – 20 wrzesień 2020.

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.   

Dziś wielka radość całej naszej parafialnej wspólnoty i Szkoły Podstawowej nr 68 – ponieważ uczniowie klas IV po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa do swojego serca na Mszach św. o 10.00, 11.30 i 13.00!!!. Składamy im najserdeczniejsze życzenia i pragniemy dzielić z nimi tę chrześcijańską radość – otwierając i nasze serca – by Chrystus w nich zagościł.

W„Białym Tygodniu” – klasy IV zaprasza Pan Jezus na Mszę św. o 18.00: we wtorek – klasę IVa, w środę – klasę IVb, w czwartek – klasę IVc . Na Mszę św przynosimy świece  – odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

W poniedziałek – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty – Msza św. w rycie trydenckim o godz. 19.00!!!. Zainteresowanych zapraszamy.

W środę – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika.

W sobotę – XI Pielgrzymka Żywego Różańca da Łagiewnik – zachęcamy do indywidualnego pielgrzymowania.  Szczegóły na plakacie.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Mateuszom.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św.. Polecamy piękny miesięcznik dla dzieci  „Staś”.

Na ręce starostów i przewodniczącego Stowarzyszenia składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za trud przygotowania i przeżycia Mszy św. dożynkowo-odpustowej. Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za wieniec, chleby, owoce. Za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii, za sprzątanie i kwiaty oraz za czuwanie i adorację w III piątek i w III sobotę miesiąca.

Módlmy się wytrwale w intencji naszej parafii i za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Wszystkim życzymy dużo pokory i cierpliwości w życiu codziennym oraz usunięcia na trwale wszystkiego, co nas dzieli z myślą A. de Saint-Exupery`ego:

„To za sprawą bezinteresownego poświęcenia

ludzie nawiązują prawdziwą łączność między sobą.”