XXIV Niedziela Zwykła – 13 wrzesień 2020

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej Eucharystii. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy za­wsze. Trudno prze­baczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi.

Dziś – dzień pielgrzymkowej modlitwy rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – łączymy się modlitewnie.

Przeżywając dożynkowo-odpustową niedzielę dziękujemy dziś za wszelkie otrzymane dary i łaski przez wstawiennictwo św. Marii Magdaleny, dziękujemy za plony ziemi i każdy trud pracy, edukacji i wychowania, za to, że mamy chleb powszedni. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości na nasze dożynki

Będzie tylko Msza św. dożynkowo-odpustowa o godz. 16.15 z poświęceniem wieńca dożynkowego i z procesją. Prosimy o udział: małe dzieci do sypania kwiatów, dzieci komunijne, niosących świece, feretrony i chorągwie. Eucharystii dożynkowej będzie przewodniczył X. Franciszek ŚLUSARCZYK, proboszcz Parafii Prądnik Biały.

Dziś – rozpoczynamy kolejny Tydzień Wychowania pod hasłem: „Budujmy więzi”.

Z racji listu biskupów w I niedzielę miesiąca – dziś adoracja Pana Jezusa w Eucharystii za nasze rodziny.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

W poniedziałek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

We wtorek – wspomnienie NMP Bolesnej.

W środę – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa.

W piątek – III miesiąca – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski – po Mszy św. wieczornej wystawienie Najśw. Sakramentu – Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne do 19.15 – w intencji całej parafii, naszych rodzin, szczególnie naszej młodzieży. Na chwilę adoracji wszystkich serdecznie zapraszamy.

  1. Metropolita wraz z Caritas zapraszają osoby chore i starsze na pielgrzymkę do sanktuarium Krzyża św. w Mogile w piątek – 18 IX – Msza św. o 11.30.

Również w piątek – o 17.00 – zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów a o 18.30 spotkanie lektorów.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

Również w sobotę – Spowiedź św. dzieci pierwszokomunijnych o 8.30 – kl IVa, o 9.15 – IVb, o10.00 – IVc.

W przyszłą niedzielę – dzieci klas IV przystąpią po raz pierwszy do Komunii św. na Mszach św. o 10.00, 11.30 i 13.00!!!.! Bardzo prosimy parafian, by w tą niedzielę przyszli na Mszę św. o innej godzinie.

Już dziś na ręce starostów składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za trud przygotowania dożynek. Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za każdą modlitwę, za złożone ofiary i za sprzątanie.

Za dobrodziejów i darczyńców naszej parafii i naszej szkoły szczerze się módlmy.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni na I Komunię w sobotę od 18.45!!!!.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Na kolejny tydzień całej naszej wspólnocie parafialnej i szkolnej, wszystkim gościom życzymy – niech patronka tej ziemi św. Maria Magdalena wyprosi każdemu tę łaskę, której najbardziej potrzebuje – niech nas jeszcze bardziej zjednoczy i umocni na wszelki trud, który przed nami – niech towarzyszy nam myśl T. Fontane`a:

„ Zawsze ostatecznie zwycięża

urodzajne pole nad nieurodzajnym”.