XXIII Niedziela Zwykła – 06 wrzesień 2020.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki.

Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego i po bratersku upomnieć bliźniego.

Z racji listu biskupów adoracja Pana Jezusa w Eucharystii będzie wyjątkowo w II niedzielę miesiąca.

Zmianka różańcowa dziś o 15.30.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

We wtorek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny /Matki Bożej Siewnej/ – na Mszy św. o 18.00 – błogosławienie nasion przeznaczonych do siewu.

 W środę – 9.IX – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy – spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii we wrześniu – o godz. 18.45.

W piątek – od 17.20 – wystawienie Najśw. Sakramentu i maraton modlitewny za Kościół, Ojczyznę, parafię, za nasze rodziny, wszystkich dobrodziejów parafii i o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Również w piątek – o 17.00 – zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów a o 18.30 spotkanie lektorów.

W przyszłą niedzielę- dzień pielgrzymkowej modlitwy za rodziny w Kalwarii Zebrzydowskiej – szczegóły na plakacie.

Nasze dożynki parafialno-osiedlowe odbędą się również w niedzielę – 13. IX. 2020 r. Będzie tylko Msza św. dożynkowo-odpustowa o godz. 16.15 z procesją.  Prosimy o udział: małe dzieci do sypania kwiatów, dzieci komunijne, niosących świece, feretrony i chorągwie. Eucharystii dożynkowej będzie przewodniczył X. Franciszek ŚLUSARCZYK, proboszcz Parafii Prądnik Biały. Starostami w tym roku będą p. Grzegorz KISZKA i Grażyna BIŃKO. Wszystkich już dziś zapraszamy.

Od 13 – 19 IX – będziemy przeżywać Tydzień Wychowania.

  1. Metropolita wraz z Caritas zapraszają osoby chore i starsze na pielgrzymkę do sanktuarium Krzyża św. w Mogile w piątek – 18 IX – Msza św. o 11.30.

Dziś po Mszach św. zespół charytatywny zbiera ofiary do puszek na wyprawkę szkolną dla najbiedniejszych uczniów naszej parafii. „Bóg zapłać” w ich imieniu.

Zdjęcia św. Marii Magdaleny /obraz, rzeźba, figura/, podpisane skąd pochodzą prosimy o przesłanie na stronę internetową parafii. Najładniejsze wystawimy.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Szczerze dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za modlitwy, za złożone ofiary i za sprzątanie. Za dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni, choć na godzinkę – w sobotę od 8.30.

Na rozpoczęty nowy rok szkolny składamy wszystkim a szczególnie uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Świętego – z myślą Adama Mickiewicza:

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.