XXII Niedziela Zwykła – 30 sierpień 2020.

Zgromadziliśmy się aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza obecność na tej Eucharystii ma być wyrazem, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie.

Dziękujemy dziś Panu Bogu za czas wakacji i urlopów. W imię Boże rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich nauczycieli, rodziców i wychowawców oraz dla uczniów, by nie marnowali swoich zdolności i jak najlepiej wykorzystali każdy dzień nauki.

Decyzją X. Metropolity X. Doktorant Jarosław GLONEK został skierowany do posługi duszpasterskiej w naszej parafii. Bardzo serdecznie go witamy. Życzymy mu obfitości potrzebnych darów Ducha Św. Ogarnijmy go naszą ufną modlitwą.

Od września znów będzie Msza św.: w czwartek o godz. 18.00 i w piątek o 7.00.

W poniedziałek – ustanowiony przez sejm RP Dzień Solidarności i Wolności – Msza św. trydencka o 18.00.

We wtorek – wspomnienie bł. Bronisławy.

Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego –  o godz. 8.00 i 18.00 – dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców, opiekunów i rodziców serdecznie zapraszamy.

Spowiedź św. od 7.30 i od 17.00.

W środę – spotkanie zespołu charytatywnego po Mszy św. wieczornej. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zespół charytatywny będzie zbierał ofiary do puszek na wyprawkę szkolną dla potrzebujących uczniów naszej parafii.

W I czwartek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła – o 17.00 – „Godzina święta” – na chwilę adoracji szczerze zapraszamy. Po Mszy św. wieczornej – zebranie rady parafialnej i wszystkich, którzy pragną zaangażować się w życie parafii i w dożynki.

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII, VIII. Po Mszy św. krótkie spotkanie.

O 16.30 – Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla dzieci od 16.00. Odwiedziny chorych od godz. 8.15.

Od 17.20 – wystawienie i maraton modlitewny za Kościół, Ojczyznę, parafię, za nasze rodziny, wszystkich dobrodziejów parafii i o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Okazja do spowiedzi  św. przed każdą Mszą św. oraz – w czwartek i piątek od 17.15.

W I sobotę miesiąca – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Bronisławom, Grzegorzom składamy szczere życzenia – wielu potrzebnych łask.

Nasze dożynki parafialno-osiedlowe odbędą się w niedzielę – 13. IX. 2020 r. Msza św. dożynkowo-odpustowa o godz. 16.15/.  Eucharystii dożynkowej będzie przewodniczył X. Franciszek ŚLUSARCZYK, proboszcz Parafii Prądnik Biały. Starostami w tym roku będą p. Grzegorz KISZKA i Grażyna BIŃKO. Wszystkich już dziś zapraszamy i prosimy – o pomoc w ich organizacji.

Zdjęcia św. Marii Magdaleny /obraz, rzeźba, figura/, podpisane skąd pochodzą prosimy o przesłanie na stronę internetową parafii. Najładniejsze wystawimy.

Wszystkim dobrodziejom i darczyńcom parafii składamy serdeczne podziękowanie zaangażowanie i za każdą złożoną ofiarę, za modlitewne czuwanie w piątek oraz za kwiaty i pomoc w sprzątaniu kościoła – wytrwale za nich się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Na nowy rok szkolny i katechetyczny składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Świętego – wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom z myślą T. Kotarbińskiego:

„Znakomitym nauczycielem jest dopiero ten,

kto umie innych nauczyć nawet tego, czego sam nie umie”.