XXI Niedziela Zwykła – 23 sierpień 2020.

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – pytanie Jezusa rozbrzmiewa w wciąż sercu Kościoła. Chrześcijanin – to ktoś, kto uznaje Chrystusa za zbawcę.  W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego.  Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznawać go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem. Prośmy Boga o dar mocnej i żywej wiary dla siebie i innych.

Kończy się miesiąc sierpień. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń w dziedzinie trzeźwości. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Żegnamy dziś X. Tomasza,  W imieniu całej parafii składamy mu wyrazy szczerej wdzięczności za jego posługę wśród nas przez 4 lata i życzymy – pamiętając szczególnie w modlitwie – obfitości darów Ducha Świętego.

W poniedziałek – święto św. Bartłomieja, Apostoła.

W środę – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Odnowimy Akt zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej – niech umocni nas na drogach wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii.         

W czwartek – wspomnienie św. Moniki.

W piątek – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła – o 17.20 –  wystawienie Najśw. Sakramentu i maraton modlitewny za Kościół, Ojczyznę, parafię, za nasze rodziny, wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców parafii i o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

W sobotę – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela – Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło Życie oraz Domowego Kościoła do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W przyszłą niedzielę – na mocy postanowienia p. Franciszka – Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Bartłomiejom, Mariom, Monikom, Augustynom.

Dożynki parafialno-osiedlowe /jeśli będzie to możliwe/ – odbędą się w niedzielę – 13. IX. 2020 r. Msza św. odpustowo-dożynkowa wyjątkowo o godz.16.15.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

„Bóg zapłać” za każdy przejaw troski o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Na ostatni tydzień wakacji – życzymy wszystkim – niech Matka Boska Częstochowska pomoże odważnie wybierać Chrystusa i Jego drogę – dedykując myśl Seneki Młodszego:

„Matczyna miłość nie zna strachu”.