XX Niedziela Zwykła – 16 sierpień 2020

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj o wielkiej mocy modlitwy wstawienniczej za innych. Wiara matki sprawiła, że Jezus uzdrowił jej córkę. Prosiła, by On ze względu na nią dokonał tego cudu. Jeśli będziemy troszczyć się o swoją wiarę, nasza modlitwa wstawiennicza będzie o wiele skuteczniejsza. Będziemy mogli wyprosić wiele dla innych, gdyż Bóg dokona tego ze względu na nas.

Przeżywamy miesiąc sierpień. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń w dziedzinie trzeźwości. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

W poniedziałek – święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej i naszego miasta.

W czwartek – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.

W piątek – III miesiąca – wspomnienie św. Piusa X, papieża – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne w intencji całej parafii, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów do 19.00. Z racji wakacji nie będzie czuwania młodzieży.!!! Dlatego na zakończenie Apel Jasnogórski o 19.00!!! . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – wspomnienie NMP Królowej.

W przyszłą niedzielę pożegnamy X. Tomasza dziękując mu za kapłańską posługę w naszej parafii – ogarnijmy go naszą modlitwą wdzięczności.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Jackom składamy serdeczne życzenia wielu potrzebnych łask.

Poczytajmy trochę więcej prasy, książek katolickich oraz Pisma św.. – nie bójmy się ubogacać naszego ducha.

„Bóg zapłać” za każdą modlitwę i każdy przejaw troski o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Wszystkim życzymy prawdziwej mądrości i wytrwałości, przede wszystkim w tym, co trudne i przykre z myślą Owidiusza:

„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem”.