XXIII Niedziela Zwykła – 05 wrzesień 2021.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Podczas każdej Eucharystii Chrystus nawiedza nas z mocą i chwałą, aby nas uświęcić i uzdrowić. Umacnia nas ciągle swoją łaską, abyśmy mogli zwyciężyć nasze słabości i być wytrwali na naszej drodze do domu Ojca. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli kładzie akcent na wiarę człowieka. Wiara czyni cuda. Człowiek, który nie zwątpi w moc i działanie Boże, może doświadczyć wiele łask od Stwórcy. „Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą” jeśli nie zwątpimy w nadprzyrodzone działanie Boga.

Dziś również – dzień pielgrzymkowej modlitwy za rodziny w Kalwarii Zebrzydowskiej – duchowo łączymy się z pielgrzymami i ogarniamy modlitwą wszystkie nasze rodziny.

Z racji listu biskupów adoracja Pana Jezusa w Eucharystii będzie  wyjątkowo w II niedzielę miesiąca.

Zmianka różańcowa dziś o 15.30.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

We wtorek – spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VI – o 18.45.

W środę – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny /Matki Bożej Siewnej/ – na Mszy św. o 18.00 – błogosławienie nasion przeznaczonych do siewu.

Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy na modlitewne czuwanie – w piątek od 17.20.

Nasze dożynki parafialno-osiedlowe odbędą się w przyszłą niedzielę – 12. IX. 2021 r. Msza św. dożynkowo-odpustowa o godz. 16.15 z procesją.  Prosimy o udział: małe dzieci do sypania kwiatów, dzieci komunijne, niosących świece, feretrony i chorągwie. Eucharystii dożynkowej będzie przewodniczył nasz rodak X. Bartłomiej  WAJDA. Starostami w tym roku będą p. Grzegorz KISZKA i p. Grażyna BIŃKO. Po Mszy św. ognisko parafialne. Wszystkich już dziś zapraszamy.

Od 12 – 18 IX – będziemy przeżywać Tydzień Wychowania.

Dziś po Mszach św. zespół charytatywny zbiera ofiary do puszek  na rzecz imigrantów. „Bóg zapłać” w ich imieniu.

Organizujemy parafialną pielgrzymkę /jeśli nie będzie obostrzeń???/ do Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju i na Roztocze /Leżajsk, Zamość/ w dniach 14-15. IX. 2021. Koszt około 200 zł. W tym autokar, nocleg, obiadokolacja, śniadanie i ubezpieczenie. Zapisy po Mszach św w zakrystii do środy 8.IX.

Zdjęcia św. Marii Magdaleny /obraz, rzeźba, figura/, podpisane skąd pochodzą prosimy o przesłanie na stronę internetową parafii. Nadesłane wystawimy.

Szczerze dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za modlitwy, czuwania, za każdą złożoną ofiarę i za sprzątanie. Za dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni, choć na chwilkę – w sobotę od 8.30.

Na rozpoczęty nowy rok szkolny składamy wszystkim a szczególnie uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Świętego – z myślą Adama Mickiewicza:

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.