V Niedziela Wielkiego Postu – 03 kwiecień 2022

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy tę prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu. Przeżyliśmy czas świętych rekolekcji. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Smutno, że nasza młodzież szkół średnich boi się rekolekcji – to młodzież z ośrodków specjalnych uratowała honor i wiarę naszej młodzieży. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby zasiane Boże ziarno zaowocowało w każdym z nas umocnieniem wiary i wzrostem miłości Boga i bliźniego.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.30 – zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli ani raz. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu.

Msze św. w niedziele o 11.30 – są transmitowane przez nasz parafialny facebook.

W środę – po Mszy św. wieczornej – spotkanie zespołu charytatywnego i chętnych, by pomagać Uchodźcom.

W I czwartek – o 17.00 „godzina święta” z Koronką do Bożego Miłosierdzia – o owocne przeżycie czasu Wielkiego Tygodnia i wielkanocnych uroczystości parafialnych – na chwilę modlitwy szczerze zapraszamy. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie rady parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o godz. 17.30 – znajdźmy chwilę czasu na medytację męki Pana Jezusa i przyjdźmy, by Chrystusa dźwigającego krzyż błagać o umocnienie w wierze.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św..

W przyszłą – Palmową Niedzielę – poświęcenie przyniesionych palm na wszystkich Mszach św.

Nasz zespół charytatywny w przyszłą niedzielę będzie zbierał ofiary do puszek na paczki na święta dla najbardziej potrzebujących naszej parafii.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej, Pisma św., Dzienniczka i książek katolickich.

Trwa wojna w Ukrainie –  nadal potrzeba  pomocy. Nie bądźmy obojętni. Zapraszamy do wolontariatu, zwłaszcza młodzież – kilka osób nie podoła wszystkim potrzebom.

Od poniedziałku do soboty w naszej parafii trwa dyżur od 18.30 – 20.00!!!. Przyjmujemy zgłoszenia rodzin, które chcą przyjąć Uchodźców do domu. Prosimy o ofiarowanie: środków czystości, higieny osobistej, kocy, materacy i ubranek dla dzieci. Można składać również ofiary pieniężne na konto parafialne z dopiskiem – Pomoc dla Ukrainy.

Módlmy się wytrwale błagając Boga o wygaśnięcie wszelkich zniewoleń przez zło tego świata, o pokój w naszej  ojczyźnie i w Ukrainie, ogarnijmy wielką modlitwą cały Naród Ukraiński, który zmaga się z tragedią wojny i broni swojej Ojczyzny przed agresją rosyjską – módlmy się za tych, którzy zginęli. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże,.. od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie”.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, za modlitwę w I piątek, w I sobotę, za udział w Drodze krzyżowej, za pomoc w rekolekcjach, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę i pomoc Narodowi Ukraińskiemu.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.00.

Wszystkim parafianom: dzieciom, młodzieży, starszym życzymy, by przeżyte rekolekcje przynosiły owoce: wzrostu pobożności i miłości, pojednania i ludzkiej życzliwości na wzór Jezusa Miłosiernego z myślą T. Fangrata:

„Nadzieja świata leży w dialogu

i w przestrzeganiu dekalogu”.