II Niedziela Adwentu – 8 grudzień 2013.

Czas Adwentu jest czasem radosnego oczekiwania, ale też czasem nawrócenia i oczyszczenia. Zbieżność dat sprawiła, że miejsce Jana Chrzciciela zajęła dziś Maryja Niepokalanie Poczęta. Zamiast wezwania do przygotowania drogi Panu słyszymy odpowiedź, daną Gabrielowi w czasie zwiastowania. Tym samym liturgia mówi na czym owe przygotowanie ma polegać. To codzienna zgoda, „tak” dla Bożego planu miłości. Zgoda na obdarowywanie siebie nawzajem cierpliwością i pociechą. Wzorem Niepokalanej – niezawodnej nadziei i znaku pociechy dla Ludu Bożego. Bóg, który w planach zbawienia wybrał Maryję na Matkę odrodzonej ludzkości,  także nas wszystkich w Chrystusie przeznaczył do chwały. Z wiarą przyjmijmy usłyszane dziś słowa o obietnicy i jej spełnieniu, by podtrzymywać w sercu nadzieję i razem z Niepokalaną uwielbiać Boga za okazane miłosierdzie.

Dziś również dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

Z racji listu w I niedzielę – dziś po każdej Mszy św. – adwentowa z Maryją – adoracja Najśw. Sakramentu.

Serdecznie zapraszamy na Roraty – w niedziele o 8.00, w tygodniu o 18.00. Zapraszamy przede wszystkim młodzież i dzieci. Dzieci otrzymują specjalne obrazki ze świętymi, którzy w najbiedniejszych kochali Boga ze wszystkich sił. Na Roraty przychodźmy z lampionami, przynosząc również serduszka z dobrymi uczynkami, imieniem i nazwiskiem /będą później włożone do szopki/ – wylosowane serduszko otrzyma na jeden dzień figurkę Matki Bożej.

Nie sprawiajmy przykrości Maryi i nie marnujmy czasu Adwentu. Przykro, że dzieci i serduszek troszkę mało?!

W przyszłą niedzielę zespół charytatywny będzie zbierał po Mszach św. do puszek ofiary na paczki świąteczne oraz żywność / trwałe produkty, słodycze, ../ dla najbiedniejszych naszej parafii.

W piątek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. Zapraszamy na czuwanie modlitewne – od godz. 17.20.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas z klas III gimnazjum – w piątek o 18.45.

W sobotę – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

W tym szczególnym czasie kupujmy i czytajmy prasę katolicką oraz Pismo św.. Polecamy dziś w ”Przewodniku Katolickim” wymowne artykuły o działalności charytatywnej i nowej adhortacji papieża Franciszka „Ewangelii gaudium”.

Niech nie zabraknie świecy „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” na naszym wigilijnym stole ofiara od 6 zł. 

Na prośbę szkoły – dziś zbiórka do puszek na Fundację św. Mikołaja – dla biednych uzdolnionych uczniów.

Dorośli członkowie rady parafialnej posiadający specjalne upoważnienie roznoszą poświęcone opłatki z gazetką parafialną, zaproszeniem na Pasterkę i życzeniami oraz zbierają ofiary na nowy ołtarz ofiarny i ambonkę – dziękujemy za przyjmowanie ich z życzliwością i wyrozumiałością. Bardzo proszę jeszcze dorosłe osoby o pomoc w rozniesieniu kopert i opłatków.

Z serca dziękujemy za modlitewny udział w roratach, „Godzinie świętej”, nabożeństwie I sobót, „Wieczorze Jana Pawła II” oraz za każde poświęcenie i pomoc w tym tygodniu, szczególnie niewiastom za sprzątanie. „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na nasz nowy ołtarz ofiarny i ambonkę. Niech Dobry Bóg i Matka Boża Niepokalana wynagrodzi trud i wszelką ofiarność.

Wszystkim życzymy, szczególnej opieki Niepokalanej i jak największych owoców adwentowej zadumy i refleksji oraz dedykujemy przysłowie arabskie:

„Gdy Bóg dobrze człowiekowi życzy,

wtedy daje mu poznać własne wady”.