XVII Niedziela Zwykła – 26 lipiec 2015.

Liturgia słowa dnia dzisiejszego zwraca uwagę na prawdę, że każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin potrzebuje chleba nie tylko powszedniego do życia, ale również i tego chleba, który pokrzepia ciało i duszę. Pan Jezus dostrzega nie tylko potrzeby ciała swoich słuchaczy, ale także potrzeby duchowe. Nam też potrzebna jest taka sama wrażliwość, dostrzeganie całego człowieka: głodu duchowego oraz głodu ciała. Głoszenie Ewangelii to zaradzenie każdej biedzie. Mówienie o miłości jest wiarygodne tylko wtedy, kiedy łączy się z czynem miłości.

Dziś również – wspomnienie świętych Joachima i Anny. Rodziców NMP.

Pamiętajmy o codziennej modlitwie, módlmy się za siebie, za rodziców, rodzinę i parafię, oraz o Bożą opiekę w trudzie pracy i na wakacjach, westchnijmy szczególnie za tych, co się nie modlą.

Dziś z racji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – modlimy się za wszystkich podróżujących i kierowców oraz poświęcamy pojazdy mechaniczne po każdej Mszy św../także wózki i rowery/

W środę – wspomnienie św. Marty.

W piątek – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana. Grupa modlitewna zaprasza na wspólną modlitwę od godz. 17.20.

W sobotę – I miesiąca – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła oraz Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Zaraz po Mszy św. „Wieczór Jana Pawła II”. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w XXXV Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę w dniach: 6 – 11. 08. 2015r.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy i książek katolickich oraz Pisma św. – znajdźmy chwilę czasu dla ducha.

W czwartek – 30 lipca – mija 13 lat od rozpoczęcia budowy, od pierwszych wykopów. Bogu chwała, że dzięki ofiarności i poświęceniu wielu tak dużo zrobiliśmy. Niech te parafialne budowlane osiągnięcia – w tym tygodniu zakończyliśmy robienie kostki i wyrównywanie terenu – napełniają nas prawdziwą radością. W imieniu całej parafii składamy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom z serca płynące słowa podziękowania – szczególnie za ofiary na kostkę i za pomoc w sprzątaniu kościoła oraz porządkowanie otoczenia. Szczerze się za nich módlmy, prosząc, aby sam Bóg im wszystkim obficie wynagradzał.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 9.00.

Na kolejne dni wszystkim życzymy Bożej ochłody i prawdziwej wakacyjnej radości z myślą La Rochefaucaulda:

„Prawdziwe umartwienia to te,

o których nikt nie wie”.

 


Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.