XVIII Niedziela Zwykła – 02 sierpień 2015

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. Do świątyni przychodzimy z wszystkimi naszymi troskami i potrzebami. Przed Bogiem wyrażamy naszą skruchę i pokorne uniżenie. Chrystus umacnia naszą nadzieję i dodaje otuchy. Z Liturgii Słowa płynie dziś radosna zachęta: „Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął.” – nie odrzucajmy zaproszenia Chrystusa. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca.

Z racji listu biskupów – adoracja Najśw. Sakramentu w przyszłą niedziele.
Zmianka różańcowa i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości o 15.30.

Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

We wtorek – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

W I czwartek – święto Przemienienia Pańskiego – o 17.00 – „Godzina święta” – na chwilę adoracji i Mszę św. o 18.00 szczerze zapraszamy. W tym dniu wyrusza XXXV Pielgrzymka na Jasną Górę. W niej kilku naszych parafian. Duchowo i modlitewnie łączymy się z wszystkimi pielgrzymami na Jasną Górę.

W I piątek – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 18.00. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy chętnych na wspólną modlitwę – od 17.20.

Również w wakacje zapraszamy dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od 8.15.

Okazja do spowiedzi z racji I piątku – w czwartek i piątek od 17.15.

W sobotę – wspomnienie św. Dominika, kapłana.

W przyszłą niedzielę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św. – nie bójmy się ubogacić naszego ducha.

„Bóg zapłać” wszystkim za każdą złożoną ofiarę, szczególnie na kostkę, za modlitwę I sobót i w czasie „Wieczoru JP II”, za troskę o nasze świątynie, kwiaty i sprzątanie.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Niech Królowa Polski – Pani Jasnogórska – do której pielgrzymujemy – przynajmniej duchowo – pomoże nam być wszędzie ludźmi odpowiedzialnymi, również za parafię i niech towarzyszy nam wymowna myśl Moliera:

„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy
ale także za to, czego nie robimy!”