XIX Niedziela Zwykła – 09 sierpień 2015

Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi w najbliższym tygodniu. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Jak chleb łączy ziarna zboża, a kielich winne grona, tak każdy z nas jest zobowiązany do budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii.

Z racji listu biskupów – dziś adoracja Najśw. Sakramentu i nasza szczera modlitwa o szacunek dla chleba, umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości.

Duchowo i modlitewnie łączymy się z wszystkimi pielgrzymami w drodze na Jasną Górę.

Przeżywamy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o ducha trzeźwości i abstynencji. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Dajmy dobry przykład.

W poniedziałek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

We wtorek – wspomnienie św. Klary, dziewicy.

W czwartek – ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ.

W piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej. Grupa modlitewna zaprasza na wspólną modlitwę od godz. 17.20.

W sobotę – 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP.

                        

Tajemnica Wniebowzięcia NMP ukazuje nam sens oddawania czci świętym. Nie tylko są oni pośrednikami na naszej drodze do Boga. W osobie Matki Chrystusa w szczególny sposób dostrzegamy konieczność naśladowania świętych. Maryja przez to, że została wzięta do nieba – pokazała nam drogę – nasza ojczyzna jest w niebie. Msze św. jak w każdą niedzielę – o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15.

Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św.. – nie bójmy się ubogacać naszego ducha.

Gmina Zielonki zaprasza wszystkich do udziału w konkursie na najładniejszy bukiet Maryjny, który odbędzie się 15. VIII. po Mszy św. o 12.00 na placu przykościelnym. Bliższe informacje w gablotce i na stronach internetowych. Zachęcamy do udziału.

„Bóg zapłać” za modlitewne czuwanie w I czwartek i I piątek oraz za wszelką troskę o naszą świątynie, szczególnie za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 9.00.

Niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi nam wszystkim łaskę prawdziwej odpowiedzialności za swoje powołanie do świętości, za swoją godność – niech towarzyszy nam myśl Heinricha Pestalozziego:

„ Najprostszą i najkrótszą drogą do nieba

jest solidne wypełnianie swoich obowiązków na ziemi”.