XXV Niedziela Zwykła – 20 wrzesień 20125

W liście św. Jakuba słyszymy, że wyznawcom Chrystusa od samego początku towarzyszyły niezdrowe ambicje i żądza sporu. Baczne obserwowanie dzisiejszej rzeczywistości niejednokrotnie potwierdza obawy wyrażone przez Apostoła przed wiekami. Niektórzy mają szczególną radość w szukaniu nieraz tego, co złe. Módlmy się, abyśmy umieli pokonywać nasze żądze dla ładu moralnego i pokoju.
Dziś kończymy Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”.

Z racji listu X. Kardynała wyjątkowo dziś adoracja Pana Jezusa w Eucharystii za nasze rodziny.

W poniedziałek – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

We wtorek – wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy – o godz. 19.00 – zebranie organizacyjne rodziców klas III przygotowujących się do I Komunii św..

W środę – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika. Spotkanie scholi i o 17.00 a próba chóru o 18.45 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W piątek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana. O 17.20 – wspólna modlitwa za całą parafię, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o łaskę dobrej modlitwy różańcowej.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Fundacja św. Mikołaja zbiera dziś po Mszach św. ofiary na pomoc dla najbiedniejszych uczniów naszej szkoły. W ich imieniu składamy serdeczne podziękowanie.

Wyrażamy wdzięczność naszemu zespołowi charytatywnemu za zorganizowanie dla chorych i starszych pielgrzymki do sanktuarium Krzyża św. w Mogile i wszystkim za czuwanie w III piątek miesiąca oraz za modlitwę rodzicom z małymi dziećmi.

Na ręce starostów, p. dyrektor Szkoły i przewodniczącego Stowarzyszenia składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za trud przygotowania przeżycia dożynek. Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii oraz za sprzątanie i kwiaty. Trwają prace budowlane na parkingu – bardzo prosimy o ostrożność i wyrozumiałość.

Módlmy się wytrwale w intencji naszej parafii i budowy oraz za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Wszystkim życzymy dużo pokory i cierpliwości w życiu codziennym oraz usunięcia na trwale wszystkiego, co nas dzieli z myślą A. de Saint-Exupery`ego:

„To za sprawą bezinteresownego poświęcenia
ludzie nawiązują prawdziwą łączność między sobą.”