XXXI Niedziela Zwykła – 1 listopad 2015.

Przeżywamy dziś – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Liturgia Słowa usilnie akcentuje jedną z podstawowych prawd naszej wiary – prawdę o zbawieniu. Każdy z nas od momentu chrztu świętego jest włączony we wspólnotę Ludu Bożego, który został już zbawiony przez Jezusa na drzewie krzyża. Zostaliśmy opieczętowani i „przyodziani w białe szaty” zbawienia, które rodzą w naszych sercach nadzieję, że ujrzymy Pana takim, jaki jest.
Msze św. jak w każdą niedzielę. Na cmentarzach – Msza św. z tradycyjną procesją z wypominkami – w Zielonkach o 14.00 – a na Prądniku Czerwonym o 14.00.

Zmianka różańcowa i różaniec za zmarłych – wyjątkowo w tym miesiącu w przyszłą niedzielę o 15.30.

Na różaniec za zmarłych z wypominkami jednorazowymi zapraszamy również przez cały tydzień o 17.30.

W poniedziałek – 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.

Msze św. w naszym kościele o 8.00 i o 18.00.

Z ufnością polecimy Bogu wszystkich naszych zmarłych. Oddajemy ich imiona Jezusowi Chrystusowi w Eucharystii, dziękując Bogu za dar ich życia. Nasza modlitwa jest wyrazem pamięci o nich, ale także pełnym ufności spotkaniem z nimi w wierze. Spotkamy ich kiedyś w Bogu, jeżeli już tutaj będziemy trwali na modlitwie i dziękczynieniu, jeżeli będziemy – głęboko wierząc – oczekiwać na przyjście Chrystusa Pana, który przekształci nasze śmiertelne ciała na podobne do swego ciała zmartwychwstałego.

Za naszych zmarłych ofiarujmy przez cały rok: Msze św., modlitwy, odpusty oraz nasze codzienne krzyże, cierpienia, przykrości i dobre uczynki.

W środę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Spotkanie scholi o 17.00.

W I czwartek – o 17.00 – „Godzina święta” i w jej ramach różaniec za zmarłych z wypominkami jednorazowymi. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę. Spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.45.

W I piątek – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie gimnazjum z klas I, II, i III. Po Mszy św. krótkie spotkanie gimnazjalistów i zbiórka lektorów.

Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00. Dziękujemy dzieciom, które uczęszczały na różaniec – uratowały honor naszych dzieci. Nagrody po Mszy św. w I piątek.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i dodatkowo w czwartek i w piątek od 17.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Zaraz po Mszy św. „Wieczór Jana Pawła II”. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski druga niedziela listopada będzie przeżywana w Kościele w Polsce jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W przyszłą niedzielę będziemy wspierać Syrię, gdzie zginęło wielu chrześcijan a tysiące uchodźców musi uciekać. Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

„Bóg zapłać” za udział w modlitwie różańcowej. Bardzo dziękujemy za wszelką troskę o naszą świątynię, za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na nasze inwestycje. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii i za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja oraz o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na ten refleksyjny czas listopadowy – życzymy wszystkim dużo Bożej otuchy i Bożego ciepła z myślą ks. Bosko:

„Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach,

módlmy się z ufnością, a Bóg da obiecaną pomoc temu, kto pracuje dla Jego sprawy”.