XVII Niedziela Zwykła – 24 lipiec 2016.

Liturgia Słowa zachęca nas dzisiaj do postawy dobroci. Tak jak w Eucharystii przemawia do nas Chrystus w znaku chleba, tak dobroć i miłość powinniśmy okazywać naszym bliźnim w konkretnych sytuacjach. Pismo święte zachęca nas, abyśmy zauważali potrzeby naszych braci i w miarę swoich sił i możliwości śpieszyli im z pomocą. Jakże bardzo aktualne są dziś słowa św. Jana Pawła II: „Prawdziwej przemiany serc może dokonać tylko modlitwa. Ona bowiem ma moc łączenia wszystkich w braterstwie dzieci Bożych. Modlitwa oczyszcza z tego wszystkiego, co oddziela od Boga i ludzi. Chroni przed pokusą obojętności i toruje drogę łasce Bożej do serca człowieka”.

Przed mami tydzień ŚDM i przyjmowania pielgrzymów – prosimy o wielką modlitwę w tej intencji.

Szczegółowy program na folderach, gazetkach i stronach internetowych. Na spotkania na Błoniach do sektorów zewnętrznych nie ma biletów – mogą wejść wszyscy. Na Brzegi potrzebny jest bilet – mamy jeszcze kilka.

W naszej parafii będziemy gościć pielgrzymów z Norwegii, Portugalii, Austrii i Polski – razem prawie 400 osób. Pierwsi pielgrzymi z Austrii przyjadą już dziś o północy

W naszej świątyni pielgrzymi norwescy będą mieli swoje katechezy i Msze św. z X. Biskupem po norwesku – w środę, czwartek i piątek od 9.00 – 12.00. W katechezach po polsku mogą uczestniczyć wszyscy – miejsca tych katechez na plakatach.

Od dzisiaj do 1.08 – dyżur telefoniczny ŚDM całodobowy pod numerem: 503 732 853.!!!.

Pamiętajmy o codziennej modlitwie za Ojca św. Franciszka i wszystkich przeżywających szczególny czas łaski ŚDM, za nasze rodziny i całą parafię, oraz o Bożą opiekę w trudzie pracy i na urlopach.

Dziś z racji jutrzejszego wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – modlimy się za wszystkich podróżujących i kierowców oraz poświęcamy pojazdy mechaniczne po każdej Mszy św../także wózki i rowery/.

W poniedziałek – święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa

We wtorek – wspomnienie świętych Joachima i Anny. Rodziców NMP.

W piątek – wspomnienie św. Marty. Grupa modlitewna zaprasza na wspólną modlitwę od godz. 17.20.

Z racji ŚDM nie ma postu.

W sobotę łącząc się duchowo z Ojcem św. i czuwającymi w Brzegach zapraszamy do naszej świątyni wszystkich a szczególnie naszą młodzież na czuwanie o godz, 22.00.!!!!!

W przyszłą niedziele – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana – z racji głównej Mszy św. ŚDM z papieżem Franciszkiem o godz, 10.00 w Brzegach – Msze św. w naszej świątyni będą tylko o 8.00, 12.30!!!!!! i 16.15. Nie będzie Mszy św. o 10.00 i 1130.

Pielgrzymi Norwescy zapraszają już dzisiaj wszystkie grupy, gości i całą parafię na Mszę św. wdzięczności w poniedziałek – 1. 08. o godz.11.00!!!!. Po Mszy św. pragniemy ugościć ich upieczonym ciastem – kto może upiec ciasto na tę wyjątkową okazję prosimy o powiadomienie.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka zaprasza do Parku Krowoderskiego do wioski ekologicznej Laudato si’, która jest odpowiedzią katolików zaangażowanych w ochronę stworzenia.

W tym szczególnym czasie zachęcamy do poczytania prasy i książek katolickich, Pisma św. oraz Dzienniczka.

W sobotę – 30 lipca – mija 14 lat od rozpoczęcia budowy, od pierwszych wykopów. Bogu chwała, że dzięki ofiarności i poświęceniu wielu tak dużo zrobiliśmy. Niech te parafialne budowlane osiągnięcia – napełniają nas prawdziwą radością.

W imieniu całej parafii składamy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom z serca płynące słowa podziękowania – szczególnie za każdą złożoną ofiarę i poświęcenie – zwłaszcza w przygotowaniu naszej parafii, świątyni i otoczenia na ŚDM. Szczerze się za nich módlmy, prosząc, aby sam Bóg im wszystkim obficie wynagradzał.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Na przeżywanie ŚDM – wszystkim życzymy potrzebnych łask Jezusa Miłosiernego i opieki świadków Bożego miłosierdzia: św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II z myślą papieża Franciszka

„Czytajcie Błogosławieństwa, to wam dobrze zrobi”

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.