II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 23 kwiecień 2017.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy  Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni, okaleczeni fizycznie lub moralnie mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”. W Łagiewnikach odpust.

Na każdej Mszy św. wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia /szczególnie dziś o 15.00/ i razem z św. Siostrą Faustyną prośmy, abyśmy wydawali dobre owoce przebaczającego miłosierdzia.

Dziś rozpoczyna się 73 Tydzień Miłosierdzia.

W poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i wspomnienie św. Jerzego, męczennika.

We wtorek – święto św. Marka, Ewangelisty. Spotkanie chóru o 18.30. Utalentowanych zapraszamy.

W środę – próba scholi o 17.00.

W sobotę – święto św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy. Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.

W przyszłą niedzielę – pierwsze nabożeństwo majowe z procesją o 15.30. Prosimy o udział: małe dzieci do sypania kwiatów, niosących feretrony i chorągwie.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Wojciechom, Jerzym, Markom i Katarzynom składamy serdeczne życzenia – wielu potrzebnych łask.

Dziś – decyzją biskupów – po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz ofiar konfliktu syryjskiego.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Dyrektor naszej szkoły przy ulicy Porzeczkowej informuje, że rozpoczęły się zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola, Termin rekrutacji do 8 maja,

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii- szczególnie za sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę. Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Niech nasza patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim życzymy, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.