XXVII Niedziela Zwykła – 8 październik 2017.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30.

Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny i młodzież zbierają po Mszach św. do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla najbardziej potrzebujących uczniów. „Bóg zapłać” w ich imieniu za każdą złożoną ofiarę.

Ponawiamy zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy V i VI; we wtorki –  klasy III i IV; w środy – klasy VII i gimnazjalistów; w czwartki – klasy 0, I i II; w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Dzieci otrzymują specjalne obrazki. Trochę smutno, że na różaniec przychodzi tak mało dzieci i młodzieży. Odmawiajmy różaniec w naszych domach.

Pragniemy, aby powstała Żywa Róża Męska – zapraszamy 20 mężczyzn – wpisy po Mszach św. w zakrystii.

W poniedziałek – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

We wtorek – próba chóruo 18.30.

W środę – spotkanie scholi o 16.30 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W piątek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

W sobotę – Dzień Nauczyciela – wszystkim nauczycielom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Św. w ich trudnej pracy.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VII, II i III gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas VII we wtorek o 18.45 a z klas III gimnazjum w piątek o 18.45.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za naszych sąsiadów, może szczególnie tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

Bardzo prosimy o pomoc w rozniesieniu kopert z gazetką parafialną i zaproszeniem na  modlitwę różańcową.

Poczytajmy naszą gazetkę, prasę katolicką  i dobrą książkę.

Wielkie „Bóg zapłać” za udział w pielgrzymce na granice, modlitwie różańcowej, „godzinie świętej”, za wszelką pomoc i troskę o parafię – sprzątanie, kwiaty – i za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

W Dniu Papieskim wszystkim życzymy, niech Pan Jezus miłosierny, któremu zostaliśmy zawierzeni przez św. Jana Pawła II ożywi i umocni naszą wiarę i miłość oraz wyprosi łaskę dobrej modlitwy, szczególnie różańcowej  – dedykując wymowne słowa świętego sprzed 39 lat:

„Nie lękajcie się, …..Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi..”