I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 LUTY 2018.

W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. Tym znakiem pokuty rozpoczęliśmy święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia. Taka postawa ma ułatwić zerwanie z grzechem i szatanem. Kuszony na pustyni Chrystus pokazał nam, jak zwyciężać pokusy. Prośmy z wiarą Ojca, który jest w niebie: „nie dozwól, abyśmy ulegali pokusom”. Bądźmy ludźmi sumienia i miłosierdzia na wzór Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Oczyszczajmy serca i umacniajmy przez częstszą spowiedź i Komunię świętą. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Niech w takiej postawie wspiera nas wyrażona w liście zachęta i błogosławieństwo X. Arcybiskupa.

Bardzo serdecznie zapraszamy na Gorzkie żale, które odprawiamy w każdą niedzielę o 15.30. Za udział w Gorzkich żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Kończymy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i w każdym naszym domu. Wielkopostne przyrzeczenia trzeźwości niech będą także jedną z form pokuty chrześcijańskiej.

We wtorek – spotkanie chóru o 18.30 – na utalentowanych oczekujemy.

W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia prosząc o owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu, rekolekcji, Świąt Wielkanocnych i odpustu parafialnego i konsekracji.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o godz. 17.30 – zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież.

Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 11–14 marca.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej oraz do czytania Pisma św. i książek katolickich.

Serdeczne „Bóg zapłać”  za każde zaangażowanie w życie parafii, za każdą złożoną ofiarę oraz za udział w Drodze krzyżowej, we wspólnej modlitwie III piątek i rodzinom w III sobotę.

Szczerze dziękuję za pomoc w zorganizowaniu parafialnego dnia chorego. W imieniu chorych i starszych wyrażamy wdzięczność opiekunom i wolontariuszom za poświęcenie i każdy przejaw troski o nich.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Naszym dzieciom i młodzieży przeżywającym ferie zimowe życzymy dobrego Bożego wypoczynku a wszystkim  Bożego błogosławieństwa i owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu z myślą Romana Rogowskiego:

 „Dopiero w światłości krzyża

można przyjąć ciemność trudu i cierpienia”.