II Niedziela Wielkiego Postu – 25 luty 2018.

Opis Przemienienia Jezusa ukazuje nam, że to co doczesne jest tylko etapem drogi i nic nie może nam przesłonić ostatecznego celu jakim jest kochający Bóg. Wizja na Górze Tabor – o której czytamy w dzisiejszej Ewangelii – dotyczy perspektywy chwały, w jakiej może uczestniczyć każdy człowiek. Słowa Ojca Niebieskiego: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” odczytujemy, jako szczególne wezwanie do słuchania Słowa Bożego głoszonego przez Jezusa i do przemiany naszych serc. Święty Paweł mówi nam dzisiaj „ Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”. Z Bożą pomocą jesteśmy zdolni pokonać wszystko, co nas zniewala i ogranicza.

Dziś również Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale o 15.30. Składka na Gorzkich Żalach w przyszłą III-cią i pozostałe Niedziele W. Postu będzie zbierana na kwiaty do Bożego Grobu i na wielkanocny wystrój naszej świątyni. Za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas II gimnazjum we wtorek o 18.45.

W środę – spotkanie scholi o 16.30.

W I czwartek o 17.00 „Godzina Święta” z Koronką do Bożego Miłosierdzia o dobre owoce rekolekcji, dobre przeżycie Wielkiego Postu. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii i pomóc w przygotowaniach do konsekracji naszej świątyni.

W I piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o godz. 17.30 – prowadzona przez chór – znajdźmy chwilę czasu na medytację męki Pana Jezusa i przyjdźmy, by Chrystusa dźwigającego krzyż błagać o umocnienie w wierze.

Po Mszy św. o 7.00 i  18.00 – litania do Serca Pana Jezusa. Na Mszę św. o 18.00 „obowiązkowo” przyjdzie młodzież z klas VII, II i III gimnazjum.

O 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św. oraz w czwartek i piątek od 17.15.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Również w piątek – próba chóru o 18.30 – na utalentowanych cierpliwie oczekujemy.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Wszystkich zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – święto św. Kazimierza, królewicza.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Romanom, Helenom i Kazimierzom składamy serdeczne życzenia – wielu potrzebnych łask.

Zaplanujmy już dziś czas, aby wziąć udział w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 11–14 marca.

Zachęcamy poczytania prasy katolickiej, Pisma św. i książek katolickich – w tym czasie umacniania wiary.

Serdeczne „Bóg zapłać” –  za udział w drodze krzyżowej, za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Niech kolejne dni Wielkiego Postu zbliżają nas do Boga i do ludzi – niech towarzyszy nam myśl św. Augustyna:

„Człowiek jest tęsknotą Boga,

jest celem Jego miłości”.