II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 08 kwiecień 2018.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy  Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”.

W Łagiewnikach odpust.

Na każdej Mszy św. adorując i wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła i św. Siostry Faustyny.

Zmianka różańcowa połączona z Koronką do Bożego Miłosierdzia – dziś o 15.30 – razem z św. Siostrą Faustyną prośmy, abyśmy wydawali dobre owoce przebaczającego miłosierdzia.

Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia – szczególnie dziś o 15.00.

Dziś rozpoczyna się kolejny Tydzień Miłosierdzia.

Kandydatów do bierzmowania z klas III  gimnazjum zapraszamy na triduum przed bierzmowaniem:

Niedziela – 8.IV. – 16.15 – Msza św. i próba.

Poniedziałek  – 9.IV. – 18.30 – próba i musztra.

Wtorek – 10.IV. – 18.30 – śpiew i spowiedź św..

 Rodziców bierzmowanych prosimy o pomoc w przygotowaniu świątyni – we wtorek o 17.00.

W środę – 11.IV.2018 o godz. 18.00 – Ks. Bp Leon Mały, biskup pomocniczy Lwowa – udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

We wtorek – spotkanie chóru o 18.30 a w środę o 16.30 – próba scholi. Utalentowanych zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – dzieci naszej szkoły podstawowej, szczególnie klasy III z z rodzicami zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30,  na której poświęcimy im książeczki do I Komunii św.. Naszą młodzież zapraszamy na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VII i II gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii – za modlitwę w I czwartek, I piątek i w I sobotę, za włączenie się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz za sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę. Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Niech nasza patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim życzymy, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.