III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15. 04. 2018.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele.

Dziś również Niedziela Biblijna – II Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego, która rozpoczyna Tydzień Biblijny.  Zachęcamy do codziennego poczytania Pisma św.. Może szczególnie dzisiaj w domu wspólnie przy posiłku lub w czasie wieczornej modlitwy odczytajmy fragment Słowa Bożego z Listu do Rzymian i Księgi Przysłów, który otrzymamy na karteczce wychodząc ze świątyni. Zabierzmy ją do domu, aby w swojej rodzinnej księdze Biblii odszukać zaznaczone teksty, uważnie przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej. Gorąco zalecamy, aby każdy z nas nauczył się tego tekstu na pamięć i przywoływał jego treść w codziennej modlitwie przez cały rok.

Spotkanie chóru – we wtorek o 18.30 a w środę – spotkanie scholi o 16.30. Utalentowanych zapraszamy.

W piątek – III. miesiąca – po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewneO 19.15 – czuwanie młodzieży. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VII i II gimnazjum. Na chwilę adoracji serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III. miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – rozpocznie się kolejny Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

Kandydatów do bierzmowania z klas II gimnazjum zapraszamy na spotkanie – we wtorek o 18.45.

W środę – X. Bp Leon Mały z Lwowa udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu bierzmowania oraz rodzicom bierzmowanych za ofiarę złożoną na zacheuszek i pomoc potrzebującym na Ukrainie.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej a szczególnie w Tygodniu Biblijnym Pisma św..

W poniedziałek rozpoczniemy malowanie wnętrza naszego kościoła – bardzo prosimy kobiety i mężczyzn o pomoc w przygotowaniu świątyni do malowania – od godz. 8.00.

„Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomnażają dobro naszej parafii przez ofiary i poświęcenie – szczególnie dziękujemy za prace instalacyjne, kwiaty i sprzątanie naszej świątyni.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o liczniejszą pomoc w związku z malowaniem świątyni.

Wszystkim składamy pełne ufności życzenia – duchowego umocnienia z przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa z myślą A. de S. Exuperyego:

 „Nie trać nigdy cierpliwości i nadziei –

to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”.