XXVII Niedziela Zwykła – 7 październik 2018.

Liturgia Słowa zwraca nam dziś uwagę na wielką wartość małżeństwa i rodziny. Ogarnijmy dziś naszą modlitwą wszystkie rodziny, prośmy o umocnienie wiary i wzajemnej miłości. Prośmy zwłaszcza za wszystkich małżonków przeżywających kryzys o przezwyciężenie trudności. Wszyscy jesteśmy powołani do prawdziwej miłości. Uczymy się jej całe życie, także na Eucharystii. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza również NMP Różańcowa, którą dziś wspominamy. Z racji listów biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę.

Członków Żywego Różańca zapraszamy dziś na zmiankę różańcową, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Duchowo i modlitewnie łączymy się z naszymi pielgrzymami do Rzymu – na rocznicę wyboru Jana Pawłą II.

Ponawiamy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy VIII i III gimnazjum; we wtorki – klasy I-III; w środy – klasy IV-V;  w czwartki – klasy VI-VII; w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Dzieci otrzymują specjalne obrazki. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

We wtorek – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

W czwartek – spotkanie kandydatów na ministrantów – o 18.30.

W piątek – spotkanie scholi o 16.30 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas VIII  w piątek o 18.45 a z klas VI będzie wyjątkowo w przyszły wtorek – 16.X. o 18.45.

Spotkanie tworzącej się wspólnoty młodzieżowej – w sobotę o 18.45 – chętną młodzież zapraszamy.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu /REFA/ zaprasza na Czas dla Stworzenia – w naszej świątyni – w sobotę -13.X. O 17.30 – nabożeństwo „LAUDATO SI” – o 18.00 – Msza św. z krótkim wykładem o zaangażowaniu chrześcijan w ekologię. Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym i mały eko-poczęstunek.

W przyszłą niedzielę –– Dzień Papieski. Wszystkich zapraszamy na Msze św. i na różaniec o 15.30. Będziemy wielbić Boga słowami św. Jana Pawła II i modlić się o to, abyśmy, jak on byli ludźmi prawdziwej wiary. Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny będzie zbierać do puszek ofiary na Caritas i na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla biednych uczniów i potrzebujących naszej parafii. Spotkanie zespołu charytatywnego – w środę po Mszy św. wieczornej.

Również w przyszłą niedzielę – Dzień Nauczyciela – wszystkim nauczycielom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Św. w ich trudnej pracy.

Przy wyjściu można zabrać kolejny numer „Zwiastunki” naszej parafialnej gazetki /nie będą roznoszone/ z zaproszeniem na  modlitwę różańcową i prośbą, by zaangażować się w życie parafialnej wspólnoty. Jeśli ktoś ma taką potrzebę można zabrać również czek. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu gazetki.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za naszych sąsiadów, może szczególnie tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

Poczytajmy naszą gazetkę, prasę katolicką  i dobrą książkę.

Dziękujemy za każdy trud dla parafii, za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. „Bóg zapłać” za udział w procesji, adoracji, modlitwie różańcowej i nabożeństwie I sobót. Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Na kolejny tydzień życzymy wszystkim odrodzenia i umocnienia więzi z Bogiem oraz wiele radości z każdego dobra, którego Bóg dokonuje w naszych rodzinach i w naszej parafialnej wspólnocie dedykując myśl I. Krasickiego:

„Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,

kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”