V Niedziela Zwykła – 10 luty 2019.

Liturgia Słowa przybliża nam dziś sprawę naszego powołania. Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował tutaj na ziemi przykazanie miłości. Człowiek jest narzędziem Boga tutaj na ziemi jeśli spełnia uczynki miłości. Miłość czyni człowieka wartościowym i pięknym w dziele stworzenia. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia, swoje miejsce w Kościele. Warunkiem powodzenia jest całkowite przylgnięcie do Bożych planów. Realizacja tej drogi gwarantuje pokój i szczęście, mimo trudności i przeszkód. Obyśmy często powtarzali za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” lub jak Piotr: „Na Twoje Słowo, Panie, zarzucę sieci”.

Z racji listu biskupów – adorując dziś Najśw. Sakrament będziemy błagać o wszelkie potrzebne łaski na drogach powołania a szczególnie za wszystkich starszych, chorych i cierpiących oraz tych, którzy się o nich troszczą.

Jutro – wspomnienie NMP z Lourdes – XXVI Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty zawierza chorych i cierpiących NMP i prosi Ją, by pomagała każdemu chrześcijaninowi przyjmować chorobę i cierpienie z Chrystusem dla zbawienia siebie i świata, a zdrowych prosi, by otoczyli ich szczególną opieką.

Chorych, którzy mogą X. Metropolita zaprasza na Mszę św.  o 12.00 – do Bazyliki Bożego Miłosierdzia.

Z racji Światowego Dnia Chorego naszych chorych i starszych – oraz ich rodziny i przyjaciół zapraszamy dziś na nasz parafialny Dzień Chorego – do naszej świątyni. Bardzo prosimy o pomoc, aby mogli dotrzeć na to ich szczególne spotkanie z Jezusem. Program dnia chorego:

15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne.

– okazja do spowiedzi dla chorych i starszych.

16.15 – Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem dla opiekunów  chorych.

We wtorek – spotkanie chóru o 18.30 – uzdolnionych serdecznie zapraszamy.

Kandydatów do bierzmowania z klas VI – zapraszamy na spotkanie we wtorek o 18.45.

W czwartek – święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – patronów Europy oraz św. Walentego – patrona zakochanych – wszystkim a szczególnie młodym – życzymy daru prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.

W piątek – III miesiąca- po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne. O 19.00 – czuwanie młodzieży – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII i III gimnazjum. Apel Jasnogórski i błogosławieństwo o 19.30 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich zapraszamy.

W piątek – spotkanie scholi o 16.30 – dzieci szczerze zachęcamy.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na chwilę adoracji o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III niedzielę miesiąca – Msza św. szkolna o 11.30 – na którą zapraszamy dzieci klas III z rodzicami. O 10.00 – Msza św. młodzieżowa – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII i III gimnazjum.

Przed W. Postem będziemy przeżywać przez trzy kolejne niedziele nabożeństwo 40-godzinne. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.30 –  wystawienie Najśw. Sakramentu. O 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wszystkich – już dziś – na poobiedni spacer do naszej świątyni i na chwilę adoracji serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” –  za każde poświęcenie modlitwę i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy, byśmy zawsze umieli dostrzec wielkość Bożej miłości w naszym powołaniu a szczególnie w sakramencie namaszczenia chorych z myślą Czesława Miłosza

„Jest taka granica cierpienia, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.”