I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 MARZEC 2019.

W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. Tym znakiem pokuty rozpoczęliśmy święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia. Taka postawa ma ułatwić zerwanie z grzechem i szatanem. Kuszony na pustyni Chrystus pokazał nam, jak zwyciężać pokusy. Prośmy z wiarą Ojca, który jest w niebie: „nie dozwól, abyśmy ulegali pokusom”. Bądźmy ludźmi sumienia i miłosierdzia. Oczyszczajmy serca i umacniajmy przez częstszą spowiedź i Komunię świętą. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Niech w takiej postawie wspiera nas wyrażona w liście zachęta i błogosławieństwo X. Arcybiskupa.

Bardzo serdecznie zapraszamy na Gorzkie żale, które odprawiamy w każdą niedzielę o 15.30. Za udział w Gorzkich żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Kończymy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i w każdym naszym domu. Wielkopostne przyrzeczenia trzeźwości niech będą także jedną z form pokuty chrześcijańskiej.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VI we wtorek o 18.45. Również we wtorek – spotkanie chóru o 18.30 – na utalentowanych oczekujemy.

W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia prosząc o owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu, rekolekcji, Świąt Wielkanocnych i odpustu parafialnego.

W piątek – III. miesiąca – o 17.30 – Droga krzyżowa dla dzieci i starszych – przyjdźmy, by umocnić się w  dźwiganiu naszych codziennych krzyży. Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne.  O 19.00 – Droga krzyżowa dla młodzieży. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII i III gimnazjum.

W sobotę – III. miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III niedziela miesiąca – Msza św. szkolna o 11.30. Msza św. młodzieżowa o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie przygotowujący się do bierzmowania.

Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 31.III–03.IV.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie: Grzegorzom. Krystynom,Bożenom i Zbigniewom składamy serdeczne życzenia – wielu potrzebnych łask.

Caritas prosi o przekazanie 1 % podatku na pomoc ludziom starszym i chorym, Szczegóły na ulotkach przy wyjściu.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej oraz do czytania Pisma św. i książek katolickich.

Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Świętej Lipki, Gietrzwałdu w dniach 10-12.VI.2019. Koszt 360 zł.  Zapisy po Mszach św..

Wszystkich chętnych do udziału w kolonii wakacyjnej do Sopotu prosimy o zgłaszanie się do ks. Tomasza do odbioru karty wyjazdu i wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł.

Serdeczne „Bóg zapłać”  za każde zaangażowanie w życie parafii, za każdą złożoną ofiarę oraz za udział w Drodze krzyżowej, we wspólnej modlitwie oraz za sprzątanie.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa i owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu z myślą Romana Rogowskiego:

 „Dopiero w światłości krzyża

można przyjąć ciemność trudu i cierpienia”.