III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marzec 2019.

Gromadzimy się przy ołtarzu Pana, aby skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan, który nas powołał do zbawienia. On dał nam swojego Syna, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i całego świata. Chrystus pragnie swoją miłość wlać w ludzkie serca. Po raz kolejny Jezus przypomina nam dzisiaj o potrzebie nawracania, czyli powrotu do Niego. Bóg jest cierpliwy wobec nas, czeka na decyzję człowieka. Gdy nie stawiamy przeszkody i przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością rozświetlić całe nasze życie.

Czas Wielkiego Postu, czas świętych rekolekcji, które przed nami – niech będzie czasem zastanowienia się i refleksji nad sobą, czasem modlitwy, umocnienia wiary i nawrócenia na Boże drogi, czasem pokuty, pojednania i naprawy krzywd. Nie zmarnujmy tego czasu łaski. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w rekolekcjach od przyszłej niedzieli, wszystkich prosimy o ufną modlitwę i ofiarowanie swoich krzyży w tej intencji. Rekolekcje wygłosi X. Jacek KURZYDŁO. Program w gazetce parafialnej i na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale o 15.30. Za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego.

Składka na Gorzkich Żalach dziś oraz w pozostałe niedziele W. Postu będzie zbierana na kwiaty do Bożego Grobu i na wielkanocny wystrój naszej świątyni.

Jutro – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Już dziś módlmy się wszyscy o poszanowanie każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W czwartek po Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia o owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu, rekolekcji i wielkanocnych uroczystości parafialnych.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o 17.30 – serdecznie wszystkich zapraszamy. Spotkanie scholi – o 16.30.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św.

W przyszłą niedzielę zespół charytatywny będzie zbierał ofiary do puszek – na świąteczne paczki dla potrzebujących naszej parafii – spotkanie zespołu charytatywnego – w środę – po Mszy św. wieczornej.

BIERZMOWANIE – 05.IV.2019 – godz. 18.00 – udzieli Bp Janusz Mastalski.

Triduum przed bierzmowaniem: Niedziela – 31.III. – 16.15 – Msza św., śpiew i próba.

Wtorek – 02.IV. – 11.45 /lub 19.30/ – spowiedź św..

Czwartek – 04.IV. – 19.00 – próba i musztra.

Gazetkę parafialną z programem rekolekcji, Wielkiego Tygodnia oraz życzenia świąteczne otrzymacie państwo w najbliższych dniach. Prosimy o pomoc w jej rozniesieniu. Szczerze dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu.

Caritas prosi o przekazanie 1 % podatku na pomoc ludziom starszym i chorym, Szczegóły na ulotkach przy wyjściu.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej, Pisma św., Dzienniczka i książek katolickich.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie można nabyć książki religijne w atrakcyjnych cenach oraz płyty z muzyką chorałową nagraną w naszym kościele /40 zł/. Dochód z sprzedaży – na wykończenie ołtarza trydenckiego.

Serdeczne Bóg zapłać”  za każde poświęcenie i zaangażowanie się w życie parafii, za udział w Drodze krzyżowej, za włączenie się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a szczególnie za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Wszystkim parafianom: dzieciom, młodzieży, starszym życzymy jak najowocniejszego przeżycia czasu świętych rekolekcji z myślą św. Ambrożego:

”Kto odchodzi od Słowa Boga, ten głoduje,

kto odstępuje od mądrości, głupim się staje,

kto odchodzi od źródeł, jest spragniony,

kto od skarbu się odsuwa, staje się biedny”.

 PAPIESKA MODLITWA w intencji obrony życia

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego – uwielbiamy Cię i błogosławimy. W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię: Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka.  Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen.