II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 28 kwiecień 2019.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy  Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”.

W Łagiewnikach odpust.

Na każdej Mszy św. wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła i św. Siostry Faustyny.

Koronka do Bożego Miłosierdzia – dziś o 15.45!!! – z prośbą, abyśmy wydawali dobre owoce przebaczającego miłosierdzia. Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia – szczególnie dziś o 15.00.

Dziś rozpoczyna się kolejny Tydzień Miłosierdzia.

We wtorek – pierwsze nabożeństwo majowe z procesją o 17.30. Prosimy o udział: małe dzieci do sypania kwiatów, niosących świece, feretrony i chorągwie. Rozpoczynamy piękny miesiąc maryjny. Nabożeństwa majowe codziennie o 17.30 a w niedzielę i święta o 15.30.  Maryja czeka na to spotkanie z otwartym sercem na wszystkich – szczególnie na dzieci i młodzież – znajdźmy dla Niej pół godziny czasu!.

W środę – 1 maja – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.

W I czwartek – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła – o 17.00 – :Godzina Święta” połączona z nabożeństwem majowym. O 18.45 spotkanie rady parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii i pomóc w przygotowaniu I rocznicy konsekracji naszej świątyni.

W I piątek – 3. VUROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki naszej Ojczyzny. Odnowimy Akt Zawierzenia Matce Bożej – Jasnogórskie Śluby Narodu. Msze św. jak w każdą niedzielę.

W I sobotę –  święto św. Floriana, męczennika, patrona Krakowa i wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec połączony z majówką i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

Również w sobotę – Spowiedź św. dzieci pierwszokomunijnych o 8.30.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – wyjątkowo – w I sobotę – od godz. 9.30!!!!!!!.

W przyszłą niedzielę – dzieci klas III przystąpią po raz pierwszy do Komunii św. na Mszy św. o 11.30.  Bardzo prosimy parafian, by w tą niedzielę przyszli na Mszę św. o innej godzinie.

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii – za modlitwę, sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę. Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego parafialnego odpustu. Niech nasza patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni na I Komunię w sobotę – wyjątkowo od 9.30 – bardzo prosimy o pomoc, szczególnie rodziców dzieci I-Komunijnych.

Wszystkim składamy pełne ufności życzenia – niech Matka Najświętsza w te piękne majowe dni otacza nas wszystkich płaszczem swojej szczególnej opieki oraz byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.