V Niedziela Zwykła – 9 luty 2020.

Świat, jak zawsze tak i dziś, potrzebuje światła prawdy i soli dobra. Dla nas to Jezus Chrystus jest światłem świata i solą ziemi. Sól oznacza dobre życie i służbę bliźnim, a światło – prawdę głoszoną i wyznawaną. Aby być światłem świata i solą ziemi należy poznać Chrystusa i Jego wymagania oraz naśladować Go całym swoim życiem.

Z racji kolejnego listu biskupów – adoracja Najśw. Sakramentu w przyszłą niedzielę.

We wtorek – 11.II – wspomnienie NMP z Lourdes – XXVIII Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty zawierza chorych i cierpiących NMP i prosi Ją, by pomagała każdemu chrześcijaninowi przyjmować chorobę i cierpienie z Chrystusem dla zbawienia siebie i świata, a zdrowych prosi, by otoczyli ich szczególną opieką.

Z racji Światowego Dnia Chorego naszych chorych i starszych – oraz ich rodziny i przyjaciół zapraszamy dziś na nasz parafialny Dzień Chorego – do naszej świątyni. Bardzo prosimy o pomoc, aby mogli dotrzeć na to ich szczególne spotkanie z Jezusem. Program dnia chorego:

15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne.

– okazja do spowiedzi dla chorych i starszych.

16.15 – Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i starszych oraz z błogosławieństwem dla nich i tych, którzy się o nich troszczą.

We wtorek – spotkanie chóru o 18.30 – uzdolnionych serdecznie zapraszamy.

W piątek – święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – patronów Europy oraz św. Walentego – patrona zakochanych – wszystkim a szczególnie młodym – życzymy daru prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.

Adoracja od 17.15 – zachęcamy.

Kandydatów do bierzmowania z klas VIII – zapraszamy na spotkanie w piątek o 18.45.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na chwilę adoracji o 17.30 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III niedzielę miesiąca – Msza św. szkolna o 11.30 – na którą zapraszamy szczególnie rodziców  z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej oraz prosimy o przyniesienie świec na obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. O 10.00 – Msza św. młodzieżowa – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII.

Przed W. Postem przeżywamy przez trzy kolejne niedziele nabożeństwo 40-godzinne. Po Mszy św. o 11.30 –  wystawienie Najśw. Sakramentu. O 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wszystkich – na poobiedni spacer do naszej świątyni i na chwilę adoracji serdecznie zapraszamy.

Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Włoch w dniach 11 -19. VI z okazji 100-lecia urodzin naszego papieża  świętego Jana Pawła II. Szczegółowe informacje u X. Tomasza.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” –  za każde poświęcenie, modlitwę i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy, byśmy zawsze umieli dostrzec wielkość Bożej miłości w naszym życiu i powołaniu a szczególnie w sakramencie namaszczenia chorych – z myślą Czesława Miłosza:

„Jest taka granica cierpienia, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.”