Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maj 2020

Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania. Jezus powraca do Ojca. Jednocześnie zapewnia nas o swojej obecności w Kościele oraz o tym, że powróci powtórnie na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam również, że nasza ojczyzna jest w niebie. Prośmy dziś Boga, by umacniał naszą nadzieję i stale wskazywał drogę do domu Ojca. Pan Jezus wstąpił do nieba, ale nie zostawił nas samymi. Trwając z Maryją i Apostołami na modlitwie prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego dla nas i całej naszej parafii.

W poniedziałek – rozpoczyna się septenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Przychodźmy na nabożeństwa majowe, by zawierzyć Maryi wszystkie nasze sprawy. Nabożeństwa majowe w tygodniu o 17.30, a w niedziele o 15.30. Na majówkę zapraszamy – przede wszystkim dzieci i młodzież – przyjdźcie w maseczkach choć raz w tygodniu. Maryja czeka na to spotkanie z otwartym sercem – znajdźmy dla Niej pół godziny czasu!. Prosimy, by rodzice zachęcali swoje dzieci i młodzież.

Razem z biskupami zachęcamy – z zachowaniem wszelkich zarządzeń/maseczki i odległość/ – do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach, szczególnie majowych w naszych kościołach. Niech to będzie okazja do wypełnienia IV przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, i skorzystać z sakramentu pokuty. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami – wszystkie Msze św. są odprawiane w otwartych świątyniach!!!.w kościele może być już około 50 osób pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni nawet 200 osób!!!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Kandydatów do bierzmowania z klas VIII – zapraszamy na spotkanie w kościele w piątek o 18.45. Bierzmowanie – 9. VI. 2020 – godz. 18.00.

W przyszłą niedzielę – 31 V. Uroczystość Zesłania Ducha Św.. Wszystkich naszych diamentowych, złotych i srebrnych jubilatów, przeżywających w tym roku 60, 50 i 25-lecie ślubu kościelnego – zapraszamy na Mszę św. jubileuszową – o godz. 11.30. Gdyby ktoś nie otrzymał zaproszenia – bardzo prosimy o zgłoszenie w tygodniu i również o przybycie.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za odważne przychodzenie na Msze św. do naszej świątyni, za pomoc potrzebującym, P. DUDKOM za piękne kwiaty wokół kościoła, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na tacę lub konto – na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę – od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim życzymy – niech pragnienie nieba, czyli wiecznego szczęścia z Bogiem, gdzie nie ma już epidemii i zniewoleń przez zło tego świata – kieruje całym naszym życiem – dedykując myśl L. Borosa:

„Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei

tam widać światło nieba.”