Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 31 maj 2020

Chrystus wielokrotnie obiecywał, że ześle Ducha Świętego, który napełni serca uczniów i cały okrąg ziemi. Kiedy wstąpił do Ojca, wylał Go na cały Kościół i świat. Obietnica Jezusa została spełniona – nie jesteśmy sami. Przeżywając tę uroczystość zjednoczenia ze wszystkimi chrześcijanami, otwórzmy się na Jego natchnienia i dary. Nie zamykajmy naszych umysłów i serc. Niech umacnia nas Duch Prawdy, Duch Pocieszyciel. Trwajmy mocni w wierze i nadziei. Prośmy Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła i naszej parafii.

W czerwcu – miesiącu poświęconym Najśw. Sercu Pana Jezusa – litanię odmawiamy w tygodniu po każdej Mszy św. wieczornej a w poniedziałek rano.

Wszystkim naszym jubilatom, przeżywającym w tym roku 60, 50 i 25-lecie ślubu kościelnego – składamy dziś najserdeczniejsze życzenia – dużo zdrowia i obfitości Bożych łask na dalsze lata.

  1. Metropolita zniósł ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej – udzielił dyspensy tylko dla: osób w wieku 65 lat i więcej, wiernych z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Razem z biskupami zachęcamy – z zachowaniem wszelkich zarządzeń/maseczki i odległość – nie ma już ograniczeń liczbowych/ – do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w naszych kościołach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Jutro – drugi dzień Zielonych Świąt – święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8.00 i 18.00. Również jutro – Dzień Dziecka – wszystkim dzieciom naszej parafii składamy serdeczne życzenia: dużo Bożej radości i opieki Matki Najświętszej i świętych. Do skarbonki przy wyjściu można złożyć ofiarę dla potrzebujących dzieci naszej parafii.

We wtorek – II rocznica konsekracji naszej świątyni, uroczystego jej poświęcenia. Każda świątynia jest owocem przede wszystkim żywej wiary, szczerej modlitwy, wielkiego trudu, zaangażowania i ofiarności wielu ludzi dobrej woli. Wielkie „Bóg zapłać” wszystkim za wszelkie dobro i ofiarność, poświęcenie i zaangażowanie, ofiarowane krzyże i modlitwy. Jesteśmy wdzięczni, że św. Maria Magdalena – patronka naszej świątyni – wyprasza nam w niej tak wiele potrzebnych darów i łask. Niech przeżywanie II rocznicy jeszcze bardziej umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz pogłębi jedność z Bogiem i drugim człowiekiem.

W I czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – o 17.00 „Godzina święta”. Spotkanie rady parafialnej i chętnych po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym.

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 7.00 i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 obowiązkowo przyjdą kandydaci do bierzmowania z klas VI, VII i VIII. Po Mszy  św. spotkanie kandydatów w  z klas VIII. Bierzmowanie – 9. VI. 2020 – godz. 18.00.

O 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00.

Okazja do spowiedzi św. dorosłych i młodzieży w czwartek i piątek – od godz. 17.15. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy chętnych na wspólną modlitwę w piątek od godz. 17.20.

Odwiedziny chorych, którzy pragną z posługą sakramentalną od godz. 8.15. Prosimy o potwierdzenie!!!!!.

W przyszłą niedzielę  – Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Zbliża się również Uroczystość Bożego Ciała – pójdziemy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do 4 ołtarzy tylko wokół naszego kościoła!!!!!.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Jeszcze raz wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za odważne przychodzenie na Msze św. do naszej świątyni, za pomoc potrzebującym, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na tacę lub konto – na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Z okazji Zielonych Świąt życzymy wszystkim – a szczególnie naszym jubilatom – obfitości potrzebnych darów Ducha Świętego, które niech pomagają nam szczególnie na trudnych ścieżkach naszego życia z myślą A. Mickiewicza:

„Niech się twa dusza jako dolina położy,

A wnet po niej jak rzeka popłynie duch Boży.”