Niedziela Palmowa – 28 marzec 2021

Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „ukrzyżuj Go”. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki przez tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wsłuchując się dzisiaj w opis Męki Pańskiej, stajemy w pokorze pod krzyżem Zbawiciela. Na szczycie Golgoty widać dokładnie jednocześnie prawdę o moim grzechu i prawdę o Bogu, którego miłość miłosierna jest większa niż mój grzech. W krzyżu Chrystusa nie adorujemy cierpienia, lecz miłość Boga, który do końca nas umiłował.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu – wszystkie Msze św. i nabożeństwa są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do  ręki – i w naszym kościele może być tylko 1 osoba/20m2!!!!!!!!!!!!!! – a więc w naszej świątyni maksymalnie około 40 osób!!!!!!! – pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie. Jeśli pojawią się nowe zarządzenia, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o 15.30 . Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu.

Nasza świątynia będzie otwarta – możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii św.:

w W. Poniedziałek, W. Wtorek, W. Środę – od 8.00 – 9.00 i od 17.00 – 18.00 .

Wielki Wtorek odwiedziny chorych  na święta – od 8.30 – dla tych, którzy wyraźnie pragną – proszę o potwierdzenie – 608 036 857 !!!!

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa – Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele – o 18.00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do 22.00.

–   o 21.00 – adoracja młodzieży i wspólnoty rodzin.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa – obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy:

9.00 – ministranci i lektorzy.  10.00 – kandydaci do bierzmowania.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.15.20 – grupa modlitewna.

Liturgia Męki Pańskiej o 18.00 – adoracja Krzyża /tylko przez wspólny pokłon/, Komunia św., przeniesienie do Grobu.

21.00  !!!  – Droga Krzyżowa w kościele.

Od 22.00 – czuwanie poszczególnych ulic naszej parafii do 2.00:    22.00 – cały Marszowiec.

23.00 – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewna, Rysiewicza, Natansona, Wądół, Stefanowicza, Górnickiego.

24.00 – ul. Dożynkowa      1.00 – pozostałe osiedle i ulice Witkowic.

9.00 – lektorzy i ministranci.

Wielka Sobota: Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 – przy kościele.

11.00 – przy pałacu /Górka Narodowa/.

12.00 – na Marszowcu /plac zabaw przy ul. Głównej/

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia !!

15.20 – Różaniec – prowadzi Żywy Różaniec.!!

Liturgia Wielkiej Soboty i Rezurekcja o 19.00 – na procesję przynieśmy świece i pochodnie

Niedziela Wielkanocna – Msze św. : 8.00, 10.00, 11.30, 13.00!!!!!!!!!!!!, 16.15.

Poniedziałek Wielkanocny – 8.00, 10.00, 11.30, 13.00!!!!!!!!!!!!!!!, 16.15.

Nabożeństwa: W. Czwartek o 18.00, W. Piątek o 18.00 i Droga Krzyżowa o 21,00, W. Sobota o 19.00 i Msze św. w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny o 8.00, 10.00 i 11.30 – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Prosimy o solidarność i pomoc osobom starszym i potrzebującym. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.  Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb porządkowych i sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Wszystkim życzymy ubogacającego przeżywania Wielkiego Tygodnia – nie szczędźmy czasu na chwilę rodzinnej modlitwy i indywidualnej adoracji, uczestniczmy internetowo w Liturgii Wielkiego Tygodnia – niech towarzyszy nam myśl C. K. Norwida:

„Człowiek wielkiego serca – nie może minąć się z Kalwarią”.