III Niedziela Wielkanocna – 18. 04. 2021.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami tak bardzo potrzebnymi w tym trudnym czasie. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele i otwórzmy się na jego pomoc.

Dziś Niedziela Biblijna – Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego,  która rozpoczyna Tydzień Biblijny.  Zachęcamy do codziennego poczytania Pisma św.. Może zwłaszcza dzisiaj w domu wspólnie przy posiłku lub w czasie wieczornej modlitwy odczytajmy fragment Słowa Bożego, szczególnie fragmenty wyznaczone na karteczce, którą zabierzemy z koszyczka przy wyjściu – niech nas umacniają w wierze i miłości. Msze dziś o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 – nie będzie już Mszy św. o 13.00!!!!. Transmitujemy Mszę św. o 11.30.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu – wszystkie Msze św. i nabożeństwa są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do  ręki – i w naszym kościele może być tylko 1 osoba/20m2!!!!!!!!!!!!!! – a więc w naszej świątyni maksymalnie około 40 osób!!!!!!! – pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

W środę – 21.IV.2021 – o 16.00 – spotkanie rodziców i próba dzieci przystępujących do I Komunii św. 2.V.

W piątek –  o 18.45 – spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII.

W piątek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – czuwanie modlitewne od 17.20.

W sobotę – wspomnienie św. Jerzego, męczennika i św. Grzegorza,biskupa, patrona naszego p. organisty.

W przyszłą niedzielę – Niedziela Dobrego Pasterza – 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – święto św. Marka, Ewangelisty – patrona naszego X. Metropolity i wspomnienie św. Jarosława – patrona naszego X. Doktoranta

Solenizantom nadchodzącego tygodnia a szczególnie naszemu X. Jarosławowi składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask i darów Ducha św.. Wszystkich ogarnijmy naszą wielką modlitwą.

W przyszłą niedzielę powołań będziemy gościć w naszej parafii kleryków Wyższego Seminarium Duchownego, którzy wygłoszą Słowo Boże i razem z nami będą się modlić o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o 10.00 – będzie spotkanie kleryków z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII i VIII a po Mszy św. o 11.30 – ze Służbą Liturgiczną.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę w III piątek i w III sobotę, za pomoc potrzebującym, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto lub tacę – na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim składamy pełne nadziei życzenia – w tym czasie doświadczeń – byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z darów umacniającego Bożego Miłosierdzia –  niech towarzyszą nam słowa A. de Saint-Exupery,ego:

 „Nie trać nigdy cierpliwości i nadziei –

to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi