Uroczystość Najświętszej Trójcy – 30 maj 2021

W dzisiejszą niedzielę świętujemy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kościół przypomina nam prawdę, że Jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kiedy czynimy znak krzyża, wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Od tego wyznania zaczynajmy każdą modlitwę, dzień, pracę, a nawet posiłek. Bóg zaprasza nas dzisiaj, byśmy zgłębiali Jego tajemnicę – nie tyle rozumem, ale kochającym i wierzącym sercem. Zaprasza nas, byśmy oddawali Mu chwałę w codzienności. Odpowiedzmy na to zaproszenie. Wzywa nas przecież największa Miłość.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu – wszystkie Msze św. i nabożeństwa są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do  ręki – i w naszym kościele może być tylko 1 osoba/15m2!!!!!!!!!!!!!! – a więc maksymalnie około 55 osób!!!!!!! – pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

Transmitujemy Mszę św. o 11.30.

W poniedziałek – święto Nawiedzenia NMP – zakończenie nabożeństw majowychz procesją o 17.30. Serdecznie zapraszamy dzieci sypiące kwiatki, dzieci szkolne, niosących feretrony i sztandary.

Miesiąc czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – Litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św..

We wtorek – 1. VI. – wspomnienie św. Justyna, męczennika – Dzień Dziecka – wszystkim dzieciom naszej parafii składamy serdeczne życzenia: dużo Bożej radości i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

W czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

/BOŻE CIAŁO/.

Msze św. jak w każdą niedzielę: o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15. Po Mszy św. o 11.30 pójdziemy w skróconej procesji z Jezusem Eucharystycznym do 4 ołtarzy przez os. Witkowice Nowe i ul. Nowa Górka!!!!. Pomóżmy sobie wzajemnie w ich przygotowaniu – udekorujmy wszystkie nasze domy i ulice dając wyraz naszej wierze. Serdecznie wszystkich zapraszamy na procesję – szczególnie niosących feretrony i sztandary, dzieci przeżywające rocznicę, dzieci do sypania kwiatków, młodzież oraz Żywy Różaniec ze świecami.

W I piątek – Litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 7.00 i 18.00. O 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną dla tych, którzy pragną, prosimy o potwierdzenie – od godz. 8.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

Również w sobotę – Spowiedź św. dzieci pierwszokomunijnych: o 8.00 – klasy IIIA i IIIS, o 9.00 – IIIB, o 10.00 – IIIC .

W przyszłą niedzielę – dzieci klas III przystąpią po raz pierwszy do Komunii św. na Mszach św. o 10.00, 11.30 i 13.00. Bardzo prosimy parafian, by w tę niedzielę przyszli na Mszę św. o innej godzinie lub pozostali na zewnątrz.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za pomoc potrzebującym, naszym jubilatom za obecność, za czuwania modlitewne, za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie i kwiaty – oraz za każdą złożoną ofiarę na tacę lub konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.  – wytrwale za dobrodziejów i ofiarodawców się módlmy.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni na I Komunię w sobotę – wyjątkowo od 11.00!!!!– bardzo prosimy o pomoc, szczególnie rodziców dzieci I-Komunijnych.

Niech Jezus w Eucharystii, który pragnie nawiedzić każdy nasz dom, każde mieszkanie – wniesie wiele błogosławieństwa w nasze serca, w nasze rodziny i sąsiedztwa z zachętą św. Jana Pawła II:

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi – postawcie Eucharystię w centrum waszego życia”.