X Niedziela Zwykła – 06 czerwiec 2021.

Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych. Słuchając słowa Bożego, wypełniając wolę Bożą, na nowo odkrywajmy naszą godność i powołanie do życia w przyjaźni z Bogiem i do wiecznego szczęścia.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu – wszystkie Msze św. i nabożeństwa są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do  ręki – i w naszym kościele może być tylko 1 osoba/15m2!!!!!!!!!!!!!! – a więc maksymalnie około 55 osób!!!!!!! – pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

Dziś transmitujemy Msze św. o 10.00, 11.30 i 13.00.

W czerwcu – miesiącu poświęconym Najśw. Sercu Pana Jezusa – litanię odmawiamy w tygodniu po każdej Mszy św. wieczornej a w poniedziałek rano.

Dziś wielka radość całej naszej parafialnej wspólnoty i Szkoły Podstawowej nr 68 – ponieważ uczniowie klas III po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa do swojego serca. Składamy im najserdeczniejsze życzenia i pragniemy dzielić z nimi tę chrześcijańską radość – otwierając i nasze serca – by Chrystus w nich zagościł.

W„Białym Tygodniu” – klasy III zaprasza Pan Jezus na Mszę św. o 18.00: we wtorek klasy IIIA i S, w środę klasę IIIB i w czwartek klasę IIIC. Na Mszę św. przynosimy świece.

We wtorek – wspomnienie św. Jadwigi, królowej – kandydatów do bierzmowania z klas VII zapraszamy na spotkanie o 19.00!!!!.

W czwartek – zakończenie Oktawy Bożego Ciała z procesją i błogosławieństwem wianków, ziół i kwiatów na Mszy św. o 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich a zwłaszcza dzieci sypiące kwiatki, dzieci komunijne, niosących feretrony i sztandary.

W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie św. Barnaby, apostoła. Na Mszy św. o 18.00 łącząc się z całą Ojczyzną ponowimy akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie ma postu. Szczerze wszystkich zapraszamy.

W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP i bł. męczenników: Piotra Dańkowskiego-prezbitera i Towarzyszy.

Również w sobotę – Spowiedź św. dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św. o 8.00 .

W przyszłą niedzielę – dzieci klas IV przeżywające rocznicę I Komunii św. zapraszamy na Mszę św. o 13.00.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” wszystkim za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za udział i przygotowanie procesji Bożego Ciała – szczególnie niosącym sztandary, feretrony i baldachim, porządkowym, niosącym świece, małym krakowiankom i krakowiakom, dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom, lektorom, organiście, kościelnym i tym, którzy przygotowali ołtarze, ubrali domy i trasę procesji.

Również wszystkim dobrodziejom i darczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowanie za udział w adoracji, nabożeństwach majowych, wszystkim, którzy trudzili się przygotowując naszą świątynię do uroczystości pierwszokomunijnej – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie i piękne kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę na tacę lub konto. Wytrwale za dobrodziejów się módlmy.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę – wyjątkowo od 9.00!!!!– bardzo prosimy o pomoc.

Jeszcze raz serdeczne życzenia i gratulacje, szczególnie dla dzieci klas III, dla ich rodziców i rodzin, dla wszystkich gości i całej wspólnoty parafialnej. Na kolejny tydzień czerwca zawierzamy was i wszystkie rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa dedykując wymowną myśl:

„Kiedy człowiek z całego serca stara się pomóc drugiemu,

pomaga równocześnie przede wszystkim samemu sobie.”