XVII Niedziela Zwykła – 25 lipiec 2021

Liturgia słowa dnia dzisiejszego zwraca uwagę na prawdę, że każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin potrzebuje chleba nie tylko powszedniego do życia, ale również i tego chleba, który pokrzepia ciało i duszę. Pan Jezus dostrzega nie tylko potrzeby ciała swoich słuchaczy, ale także potrzeby duchowe. Nam też potrzebna jest taka sama wrażliwość, dostrzeganie całego człowieka: głodu duchowego oraz głodu ciała. Głoszenie Ewangelii to zaradzenie każdej biedzie. Mówienie o miłości jest wiarygodne tylko wtedy, kiedy łączy się z czynem miłości.

Obchodzimy dziś po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten ustanowił papież Franciszek na IV niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa, ponieważ „często zapomina się o dziadkach i osobach starszych samotnych”.

Dziś również – święto św. Jakuba apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – z tej okazji – po każdej Mszy św. modlitwa za kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych /także wózków i rowerów/. Ofiary będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy. „Bóg zapłać” w ich imieniu za każdą złożoną ofiarę.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

W poniedziałek – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP.

W środę – wspomnienie św. Szarbela, kapłana.

W czwartek – wspomnienie św. Marty.

W piątek – zapraszamy na czuwanie modlitewne – od 17.20.

30 lipca – mija kolejna rocznica od rozpoczęcia budowy, od pierwszych wykopów. Bogu chwała, że dzięki ofiarności i poświęceniu wielu tak dużo zrobiliśmy. Niech kolejne parafialne osiągnięcia napełniają nas prawdziwą radością. W imieniu całej parafii składamy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom z serca płynące słowa podziękowania – szczególnie za każdą złożoną ofiarę i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni. Szczerze się za nich módlmy, prosząc, aby sam Bóg im wszystkim obficie wynagradzał.

W sobotę  – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.

W niedzielę 1. VIII o 20.00 na Kampusie Miłosierdzia w podwielickich Brzegach abp Marek Jędraszewski odprawi Eucharystię w rocznicę zakończenia Światowych Dni Młodzieży. Wszystkich młodych wraz z duszpasterzami zapraszamy do udziału w uroczystościach jubileuszowych.

Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę w dniach: 6–11. 08. 2021. Zapisy w Parafii św. Jana Chrzciciela od 1-5.VIII. Szczegóły na plakatach i na stronie pielgrzymki.

Wszystkim solenizantkom i solenizantom tego tygodnia, szczególnie Jakubom, Krzysztofom. Annom, Martom składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask.

Może mamy trochę więcej czasu – zachęcamy do poczytania prasy i książek katolickich – dla ubogacenia ducha.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc – choć na chwilkę – w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Na kolejne dni wszystkim życzymy Bożej ochłody i prawdziwej wakacyjnej radości  z myślą La Rochefaucaulda:

„Prawdziwe umartwienia to te,

o których nikt nie wie”.

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.