XVIII Niedziela Zwykła – 01 sierpień 2021

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. Do świątyni przychodzimy z wszystkimi naszymi troskami i potrzebami. Przed Bogiem wyrażamy naszą skruchę i pokorne uniżenie. Chrystus umacnia naszą nadzieję i dodaje otuchy. Z Liturgii Słowa płynie dziś radosna zachęta: „Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął.” – nie odrzucajmy zaproszenia Chrystusa. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca.

Z racji listu biskupów – adoracja Najśw. Sakramentu w przyszłą niedzielę.

Zmianka różańcowa i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości o 15.30.

Przeżywamy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

Również dziś 1. VIII o 20.00 na Kampusie Miłosierdzia w podwielickich Brzegach abp Marek Jędraszewski odprawi Eucharystię w rocznicę zakończenia Światowych Dni Młodzieży. Wszystkich młodych zapraszamy do udziału w tych uroczystościach jubileuszowych.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00 /wyjątkowo jest w I czwartek!!!!!!!/

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

W środę – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana.

W I czwartek  – o 17.00 „Godzina święta”. Wszystkich szczerze zapraszamy.  Spotkanie rady parafialnej i chętnych po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym.

W I piątek – święto Przemienienia Pańskiego – litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 18.00. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy na czuwanie – od 17.20.

Również w wakacje zapraszamy dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00.

Odwiedziny chorych, którzy pragną z posługą sakramentalną od 8.30 – prosimy o potwierdzenie.

Okazja do spowiedzi z racji I piątku – w czwartek i piątek od 17.15.

W piątek wyrusza Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. W niej kilku parafian. Duchowo i modlitewnie łączmy się przez te dni z wszystkimi pielgrzymami.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Dominika, kapłana.

Wszystkim solenizantkom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy i książek katolickich oraz Pisma św. – znajdźmy chwilę czasu dla ducha.

Wszystkim naszym dobrodziejom i darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie, szczególnie za każdą złożoną ofiarę, za modlitewne czuwanie w piątek oraz za wszelką troskę o naszą świątynię, za sprzątanie, pranie i kwiaty – wytrwale za nich się módlmy.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc – choć na chwilkę – w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Niech Królowa Polski – Pani Jasnogórska – do której pielgrzymujemy – przynajmniej duchowo – pomoże nam być wszędzie ludźmi odpowiedzialnymi, również za parafię i niech towarzyszy nam wymowna myśl Moliera:

„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy

ale także za to, czego nie robimy!”