XIX Niedziela Zwykła – 8 sierpień 2021

Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Jak chleb łączy ziarna zboża, a kielich winne grona, tak każdy z nas jest zobowiązany do budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii.

Z racji listu biskupów w minioną niedzielę – dziś adoracja Najśw. Sakramentu.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook. 

Duchowo i modlitewnie łączmy się przez te dni z wszystkimi pielgrzymami. W środę 11. VIII – Piesza Pielgrzymka Krakowska dotrze na Jasną Górę. Mszy św. o godz. 19.00 przy ołtarzu polowym Sanktuarium przewodniczył będzie Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski.

W poniedziałek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, Dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

We wtorek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

W środę – wspomnienie św. Klary, dziewicy.

W piątek –  ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy na modlitewne czuwanie – od 17.20.

W sobotę – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej.

W przyszłą niedzielę – 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP.

Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Tajemnica Wniebowzięcia NMP ukazuje nam sens oddawania czci świętym. Są oni pośrednikami na naszej drodze do Boga i wzorami świętości. W osobie Matki Chrystusa w szczególny sposób dostrzegamy konieczność naśladowania świętych. Maryja przez to, że została wzięta do nieba – pokazała nam drogę – nasza ojczyzna jest w niebie.

Niech Królowa Wniebowzięta i nasi święci patronowie pomogą nam trwać w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Maksymilianom składamy szczere życzenia – wielu potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej, dobrej książki religijnej – nie bójmy się ubogacać naszego ducha.

„Bóg zapłać” za wszelką troskę o naszą parafię, za każdą modlitwę, za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi nam wszystkim łaskę prawdziwej odpowiedzialności za swoje powołanie do świętości, za swoją godność – niech towarzyszy nam myśl Heinricha Pestalozziego:

„ Najprostszą i najkrótszą drogą do nieba

jest solidne wypełnianie swoich obowiązków na ziemi”.