XX Niedziela Zwykła – 15 sierpień 2021

Liturgia Kościoła pozwala nam dzisiaj czcić Maryję, Matkę Bożą jako wniebowziętą. Maryja jako niepokalanie poczęta i pełna łaski przez całe swe życie nie popełniła najmniejszego grzechu; ustawicznie jeszcze wzrastała w łasce i w tym stanie po zakończeniu ziemskiego życia została przeniesiona do nieba.

Droga do nieba, to z jednej strony unikanie grzechu, a z drugiej – życie w stanie łaski uświęcającej. Każda Eucharystia, to nie tylko Ofiara Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale to Droga, która prowadzi do nieba.

Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół.

Przeżywamy miesiąc sierpień. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń w dziedzinie trzeźwości. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

We wtorek – święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej i naszego miasta.

W piątek – III miesiąca – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne w intencji całej parafii, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów. Na zakończenie błogosławieństwo i  Apel Jasnogórski o 19.00!!! . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – wspomnienie św. Piusa X, papieża – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na adorację o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie NMP Królowej.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Jackom składamy serdeczne życzenia wielu potrzebnych łask.

Poczytajmy trochę więcej prasy, książek katolickich oraz Pisma św.. – nie bójmy się ubogacać naszego ducha.

„Bóg zapłać” za każdą modlitwę i każdy przejaw troski o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Wszystkim życzymy niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi łaskę prawdziwej mądrości i wytrwałości na drogach świętości, przede wszystkim w tym, co trudne i przykre z myślą Owidiusza:

„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem”.