III Niedziela Zwykła – 23 styczeń 2022

Dziś – Niedziela Słowa Bożego /Biblijna/. Jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Bóg przypomina nam nieustannie, że ziemia do zamieszkania i wolność są dane człowiekowi po to, aby ciesząc się życiem, czcił swego Boga. W naszym życiu sprawy kultu, tak wiele razy są spychane na margines ludzkiej egzystencji. Wielu tłumaczy się, że brak czasu na codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., czy spowiedź św.. Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami. Prośmy Boga Trójjedynego, aby wszyscy chrześcijanie, którzy zostali „przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” połączyli się w jednym domu, gdzie słucha się Słowa Bożego i łamie się Chleb Eucharystyczny .

Kończymy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.

Msza św. w niedziele o 11.30 – jest transmitowana przez nasz parafialny facebook. 

W poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka,Salezego, biskupa i doktora Kościoła

We wtorek – święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła.

W środę – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

W piątek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła – czuwanie modlitewne od 17.20.

W tym roku nie ma tradycyjnej kolędy.  Na wyraźne i bezpośrednio skierowane życzenie jest  możliwa wizyta duszpasterska, Zgłoszenia przyjmujemy – najlepiej na kartce z podaniem adresu i numeru telefonu – lub na e mail parafialny.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, modlitwę, czuwanie w III piątek, za każdą złożoną ofiarę kolędową i na potrzeby naszej parafii, za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za sprzątanie i odśnieżanie. Wytrwale módlmy się za tych, którzy pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni choć na chwilę – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy ukochania Pisma św. /Biblii/oraz ducha zgody i pojednania, byśmy szanując się wzajemnie, pomagali innym zrealizować swoje powołanie z myślą Fiodora Dostojewskiego:

„Bez cierpienia i poświęcenia nie zrozumie się szczęścia.”

Modlitwa franciszkańska o jedność i pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju; abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając – otrzymujemy; wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.