V Niedziela Zwykła – 6 luty 2022.

Liturgia Słowa przybliża nam dziś sprawę naszego powołania. Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował tutaj na ziemi przykazanie miłości. Człowiek jest narzędziem Boga na ziemi jeśli spełnia uczynki miłości. Miłość czyni człowieka wartościowym i pięknym w dziele stworzenia. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia, swoje miejsce w Kościele. Warunkiem powodzenia jest całkowite przylgnięcie do Bożych planów. Realizacja tej drogi gwarantuje pokój i szczęście, mimo trudności i przeszkód. Obyśmy często powtarzali za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” lub jak Piotr: „Na Twoje Słowo, Panie, zarzucę sieci”.

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca – po Mszy św. adorując Najśw. Sakrament będziemy błagać o wszelkie potrzebne łaski na drogach wiary i miłości a szczególnie za wszystkich starszych, chorych i cierpiących oraz tych, którzy się o nich troszczą.

Msze św. w niedziele o 11.30 – są transmitowane przez nasz parafialny facebook. 

Przed W. Postem przeżywamy przez trzy kolejne niedziele tradycyjne nabożeństwo 40-godzinne połączone dziś ze zmianką różańcową. O 15.30  wystawienie Najśw. Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia Bożego, dziesiątka różańca i cicha adoracja do 16.10. Wszystkich na spacer do naszej świątyni i na chwilkę adoracji serdecznie zapraszamy.

W czwartek –  wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

W piątek – 11.II – wspomnienie NMP z LourdesXXX Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty zawierza chorych i cierpiących NMP i prosi Ją, by pomagała każdemu chrześcijaninowi przyjmować chorobę i cierpienie z Chrystusem dla zbawienia siebie i świata, a zdrowych prosi, by otoczyli ich szczególną opieką.

Z racji epidemii nie będzie teraz Parafialnego Dnia Chorego – przeniesiemy go na czerwiec. W razie potrzeby w każdej chwili można poprosić o udzielenie umacniającego Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Czuwanie modlitewne w piątek od 17.20 – zachęcamy.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę i za każdą pomoc, szczególnie w sprzątaniu naszej świątyni, rozbieraniu szopki i choinek oraz za wspólną modlitwę w I czwartek, I piątek i w I sobotę. Dziękujemy za złożoną ofiarę  na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy, byśmy zawsze umieli dostrzec wielkość Bożej miłości w naszym powołaniu a szczególnie w sakramencie namaszczenia chorych z myślą Czesława Miłosza

„Jest taka granica cierpienia, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.”