XVIII Niedziela Zwykła – 4 sierpień 2013

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. Do świątyni przychodzimy z wszystkimi naszymi troskami i potrzebami. Chrystus umacnia naszą nadzieję i dodaje otuchy. Dary materialne, choć ważne, zawsze są przemijające. Chrześcijanin, mocno stąpając po ziemi, szuka tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Ojca.

Z racji I niedzieli miesiąca po Mszach św.  adoracja Najśw. Sakramentu i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości. Zmianka różańcowa o 15.30.

Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

We wtorek – święto Przemienienia Pańskiego – wyrusza XXXIII Pielgrzymka na Jasną Górę. W niej X. Piotr i kilku naszych parafian. Duchowo i modlitewnie łączymy się z wszystkimi pielgrzymami na Jasną Górę.

W czwartek – wspomnienie św. Dominika, kapłana

W piątek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża  /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy – zapraszamy chętnych na wspólną modlitwę od 17.15.

W sobotę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

W przyszłą – wspomnienie św. Klary.

Zachęcam do kupowania i czytania prasy katolickiej – nie bójmy się ubogacić naszego ducha.

„Bóg zapłać” wszystkim za każdą złożoną ofiarę na posadzkę w prezbiterium i ołtarz ofiarny, za modlitwę – szczególnie w czasie nabożeństwa I sobót i „Wieczoru JP II”, za troskę o naszą świątynię – szczególnie za kwiaty i pomoc w sprzątaniu.

Bardzo proszę nasze niewiasty o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Niech Królowa Polski – Pani Jasnogórska – do której pielgrzymujemy – przynajmniej duchowo – pomoże nam być wszędzie ludźmi odpowiedzialnymi, również za parafię i niech towarzyszy nam wymowna myśl Moliera:

„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy

ale także za to, czego nie robimy!”