XIX Niedziela Zwykła – 11 sierpień 2013

Przyszliśmy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi w najbliższym tygodniu. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Jak chleb łączy ziarna zboża, a kielich winne grona, tak każdy z nas jest zobowiązany do budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii.

Przeżywamy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość. Módlmy się gorąco o ducha trzeźwości wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Dajmy odważnie dobry przykład.

W wtorek – ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ.

W środę – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej.

W czwartek – 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP.

Tajemnica Wniebowzięcia NMP ukazuje nam sens oddawania czci świętym. Nie tylko są oni pośrednikami na naszej drodze do Boga. W osobie Matki Chrystusa w szczególny sposób dostrzegamy konieczność naśladowania świętych. Maryja przez to, że została wzięta do nieba – pokazała nam drogę – nasza ojczyzna jest w niebie. Msze św. jak w każdą niedzielę – o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15.

Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół.

W piątek – III miesiąca. Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najśw. Sakramentu i czuwanie modlitewne – szczególnie w intencji całej parafii, kontynuacji budowy kościoła, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów oraz o ducha trzeźwości.

Od 19.00 – 19.15 adoracja w ciszy. O 19.15 – czuwanie młodzieży. Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 20.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta.

Zachęcam do kupowania i poczytania prasy katolickiej – nie bójmy się ubogacać naszego ducha. Polecam dziś w „Przewodniku Katolickim” artykuł: „Trudne przebaczenie”.

„Bóg zapłać” za wszelką troskę o naszą świątynie, szczególnie za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na posadzkę w prezbiterium i ołtarz ofiarny.

Bardzo proszę o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszego kościoła – w sobotę od 9.00.

Niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi nam wszystkim łaskę prawdziwej odpowiedzialności za swoje powołanie do świętości, za swoją godność – niech towarzyszy nam myśl Heinricha Pestalozziego:

„ Najprostszą i najkrótszą drogą do nieba

jest solidne wypełnianie swoich obowiązków na ziemi”.