UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 20 listopad 2022

Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W poniedziałek – wspomnienie Ofiarowania NMP.

We wtorek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki śpiewu kościelnego – p. Organiście naszemu chórowi i scholi składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

W czwartek – wspomnienie św. Męczenników wietnamskich Andrzeja i Towarzyszy.

W piątek – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy – spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VIII o 18.45.

W przyszłą niedzielę – rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Uczyńmy to z Maryją licznie uczestnicząc w Roratach – w niedzielę o 8.00 a w tygodniu o 18.00 – zapraszamy dzieci i młodzież. Na Roraty przychodźmy z lampionami i przynośmy serduszka z dobrymi uczynkami /będą później włożone do szopki/. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki z bohaterami historii zbawienia.

Zapraszamy do kupowania świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” – ofiara od 7 zł – będzie przeznaczona na wigilię i święta dla najbiedniejszych dzieci.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Januszom, Cecyliom, Katarzynom składamy szczere życzenia.

Poczytajmy prasę katolicką i Pismo św..

Członkowie rady parafialnej posiadający specjalne upoważnienie będą już od 1.XII roznosić do każdego mieszkania poświęcone opłatki z gazetką i życzeniami oraz zbierać ofiary na nasze parafialne inwestycje – prosimy o wyrozumiałość – przyjmijmy ich z życzliwością. Na osiedlu pojawili się już fałszywi roznosiciele opłatków – parafia nie posyła z opłatkami dzieci i młodzieży, ani ministrantów.

Z serca bardzo dziękujemy za każde dobro, wszelkie zaangażowanie i każdą złożoną ofiarę, szczególnie na ubogich i prześladowanych, dziękujemy za udział w adoracji w III piątek miesiąca, modlitwę wspólnoty rodzin w III sobotę, za wszelką troskę o naszą świątynię, szczególnie za sprzątanie. Niech tym większa będzie nasza modlitwa w intencji naszej parafii oraz za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni choć na chwilę w sobotę od 8.00.

Życzymy wszystkim, by Chrystus rzeczywiście był królem naszych serc, naszych rodzin, naszej parafii i Ojczyzny – dedykując myśl  św. Jana Bosko:

„Każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz,

będzie skarbem zdobytym przez ciebie”.