I Niedziela Adwentu – 27 listopad 2022.

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś – kolejny Adwent w naszym życiu: czas oczekiwania, czas budzenia nadziei i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Pierwsza część Adwentu przypomina o potrzebie czuwania wobec powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów na sąd ostateczny. Dlatego słyszymy dziś Chrystusowe: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie!”. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół katolicki wchodzi w kolejny rok duszpasterski o Eucharystii pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Czuwająca Maryja zaprasza nas na Roraty – w niedziele o 8.00, w tygodniu o 18.00 – także w poniedziałek. Zapraszamy zwłaszcza młodzież i dzieci. W poszczególne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy 0, I i II; we wtorki – klasy VI i VII; w środy – klasy V,  w czwartki – klasy III i IV; w piątki – klasy VIII i młodzież; Na Roraty przychodźmy z lampionami, przynosząc również serduszka /dorośli także/ z dobrymi uczynkami, imieniem i nazwiskiem – wylosowane serduszko otrzyma na jeden dzień figurkę Matki Bożej. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki z bohaterami historii zbawienia.

W środę – święto św. Andrzeja, Apostoła.

W I czwartek – o 17.00 – „Godzina święta”. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę. Spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.45.

W I piątek- litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. roratnią o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie z klas VI, VII, i VIII. Zapraszamy na czuwanie modlitewne od 17.20.

Dzieci zapraszamy na Mszę św. roratnią w I piątek o 16.30. Spowiedź od 15.45.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.30.

Okazja do spowiedzi św. dla młodzieży i starszych przed każdą Mszą św. oraz w czwartek i w piątek od 17.15.

W I sobotę – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera i wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.15 – rozważanie tajemnicy różańca, 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św.. Wszystkich zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie: Zdzisławom, Andrzejom, Barbarom – składamy serdeczne życzenia.

P.Organista i członkowie rady parafialnej posiadający specjalne upoważnienie rozpoczną w tym tygodniu roznosić do każdego mieszkania poświęcone opłatki z gazetką, zaproszeniem na Pasterkę i Święta oraz życzeniami. Będą zbierać ofiary na nasze parafialne inwestycje – prosimy o wyrozumiałość – przyjmijmy ich z życzliwością i szacunkiem. Brońmy się przed oszustami. Porządek roznoszenia opłatków będzie na stronie internetowej parafii i w gablotce.

Wielkie dzięki wszystkim redaktorom oraz składającym gazetki.

Zapraszamy do kupowania świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” – ofiara od 10 zł.

Z serca dziękujemy  za każdą modlitwę za parafię i Ojczyznę”, za zrozumienie, pomoc i trud sprzątania w tym tygodniu: „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na parafialne potrzeby. Niech tym większa będzie nasza modlitwa w intencji naszej parafii oraz za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00.

Niech oczekująca Maryja i św. Maria Magdalena z Bratem Albertem prowadzą nas owocnie przez czas Adwentu – z myślą Ignacego Krasickiego:

„Tego imię za życia wpisane jest w niebie,

komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie”.


Terminy  roznoszenia kopert z życzeniami i poświęconych opłatków na  Święta  Bożego Narodzenia 2022r.

Data/godzina                                             Ulica

03.12.2022 ( sobota. 9.00-14.00)                           ul. Dożynkowa cała