IV Niedziela Adwentu – 18.12.2022

W Liturgii Słowa IV Niedzieli Adwentu wyrażamy naszą tęsknotę za Chrystusem, który przychodzi. Mesjasz, Jezus Chrystus, przychodzi, by spełnić wolę Ojca i zbawić człowieka, by dzielić z nami ludzki los. Przyjmijmy Go z radością całym swoim sercem.

Przyjdźmy chętniej i liczniej na ostatnie roraty o 18.00! a w Wigilię o 7.00!!. Niech Maryja czuwająca pomoże nam, jak najlepiej przygotować się i jak najowocniej przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia. Szczególnie zapraszamy tych, którzy nie byli ani raz. Dzieci, które uczęszczały na roraty nagrodzimy w wigilię po Mszy św o 7.00. Prosimy przynieść plansze.

Okazja do spowiedzi adwentowej w środę,  czwartek,  piątek od 17.15

Kandydatów do bierzmowania z klas VII – zapraszamy na spotkanie we wtorek o 18.45.

Również we wtorek – prosimy o pomoc w przywiezieniu i ustawieniu choinek – od godz. 9.00.

W środę – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną na święta – od 8.30 – prosimy o zgłaszanie.

W sobotę  – Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy do właściwego chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia i wieczoru wigilijnego – zapalenie świecy, odczytanie Ewangelii, wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem, odwiedziny kolędowe, wspólny śpiew kolęd, potrawy wigilijne. W wigilię zachowajmy zwyczajowo post od pokarmów mięsnych. Duchowo zasiadamy do każdego wigilijnego stołu i łączymy się z wszystkimi, z każdą rodziną oraz składamy najserdeczniejsze życzenia: niech bijące z Betlejem źródło zbawczej miłości Boga napełni każde serce i każdą rodzinę.

O północy tradycyjna Pasterka – każdego z osobna na nią bardzo serdecznie zapraszamy – przyjdźmy w duchu wielkiej wdzięczności Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dary i łaski, szczególnie za 22 lata istnienia naszej parafii. Nie prześpijmy tego szczególnego spotkania z Bogiem. Zapraszamy na wigilijne pasterskie czuwanie od 23.30.

W Uroczystość Bożego Narodzenia 22 lata temu powstała nasza Parafia Św. Marii Magdaleny. Przeżywając już „dwudziestą drugą – rocznicę” w duchu chrześcijańskiej radości – zaśpiewamy Bogu wdzięczne „Magnificat” za wszystkie otrzymane dary i łaski. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wyświadczyli jakiekolwiek dobro naszej parafialnej wspólnocie w ciągu 22 lat jej istnienia, za wszelki trud i poświecenie, dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wytrwałość, poświęcony czas, włożony trud – nieraz nie zauważony – oraz tak wiele wyrozumiałości. Bardzo gorąco módlmy się o szczególne Boże błogosławieństwo na kolejny rok dla każdego z nas, dla naszych gości i dobrodziejów i oto, abyśmy ciesząc się darem konsekrowanej świątyni z głęboką wiarą przychodzili do niej, by zanurzać się w miłosiernej miłości Boga.

Niech nie zabraknie świecy „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” na naszym wigilijnym stole ofiara od 10 zł.

Fundacja św. Mikołaja naszej szkoły kwestuje dziś do puszek dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Składka z Pasterki – na Fundusz Obrony Życia SOS – „Bóg zapłać”.

Zaproszenia na kolędę prosimy wrzucać do pudełka w kościele lub przesłać na e-mail parafii: par.krakow.witkowice@onet.eu w terminie do 21 grudnia 2022 r.

Przy wyjściu – są jeszcze poświęcone opłatki.

W tym szczególnym czasie zachęcamy do poczytania prasy katolickiej i Pisma św., dobrej książki.

Wielkie „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii, za każdą pomoc w tym tygodniu,, za robienie pięknej szopki, ubranie świątyni oraz za wielkie sprzątanie. Z wdzięcznością módlmy się za tych, którzy chętnie pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

Zapraszamy do pomocy – w sprzątaniu i w przygotowaniu naszej świątyni i choinek na święta Bożego Narodzenia – w czwartek od godz. 9.00. Poświęćmy chwilkę czasu.

„Boję się Jezusa przechodzącego obok” – niech ta myśl towarzyszy nam zawsze i wszędzie, a szczególnie w przeżywaniu tych szczególnie radosnych, rodzinnych i parafialnych świąt.