Boże Narodzenie 2022.

Dla nas, dla naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. Ta niezwykła nowina dociera do nas z nową siłą dzisiaj, gdy przeżywamy  kolejny jubileusz istnienia naszej parafialnej wspólnoty. To źródło najgłębszej nadziei dla każdego z nas, dla całej parafii na następne lata. Wcielenie to objawienie, że Bóg nie jest gdzieś daleko nieosiągalny, ale tuż obok nas i z nami we wszystkich naszych troskach. Z prostotą pasterzy, z jubileuszową pieśnią wdzięczności i uwielbienia, pod sztandarem umiłowania Eucharystii i zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu idźmy dziś do Betlejem, by modlić się gorąco za siebie, za całą parafię, za wszystkich gości i dobrodziejów parafii.

Jutro Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika – Msze św. jak w każdą niedzielę – o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15.  Poświęcenie owsa na każdej Mszy św..

We wtorek – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – poświęcenie wina.

W środę – święto Św. Młodzianków, Męczenników.

W piątek – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

W sobotę – ostatni dzień 2022 roku – wspomnienie św. Sylwestra, papieża.

Panu Bogu podziękujemy śpiewając „Ciebie Boga wysławiamy..” za wszelkie dobro, otrzymane od Niego i dokonane przez nas dzięki Jego łasce w ciągu tych 22  lat w  życiu każdego z nas, w naszych rodzinach i w całej naszej parafii św. Marii Magdaleny.

Szczególnie wyrazimy wdzięczność Bogu i ludziom – za każde poświęcenie i poniesiony trud, za życzliwość i wytrwałość, za każdą złożoną ofiarę oraz za tak wiele wyrozumiałości.

Szczerze przeprosimy za nasze grzechy i słabości, za słabość wiary i miłości, za obojętność i brak zaangażowania – nieszpory z okolicznościowym kazaniem – uwielbieniem i przebłaganiem Boga o godz. 15.30. Po nich o 16.15 – Msza św. – na zakończenie roku.

 W przyszłą niedzielę – 1.01 – Nowy Rok 2023 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 56 Światowy Dzień Pokoju. Z Maryją wkroczmy w nowy rok – oddając się w Jej macierzyńską opiekę.

Przy wyjściu z kościoła można nabyć kadzidełka, które będą poświęcone w uroczystość Trzech Króli. Ofiara od 5 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej.

Wielkie „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii, za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za  sprzątanie, ofiarowanie, przywiezienie i ustawienie choinek, za  rozdanie paczek potrzebującym. Wytrwale módlmy się za tych, którzy pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

Zapraszamy do pomocy – w sprzątaniu naszej świątyni na Nowy Rok – w sobotę od godz. 8.00.

Jubileuszowo składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe, sylwestrowe i noworoczne dedykując staropolskie powiedzenie:

„Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy,

skoro wezwiesz tej pomocy wszystko ci się darzy!”