Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Nowy Rok 2023.

Przeżywamy pierwszy dzień Nowego Roku 2023, Światowy Dzień Pokoju, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jej macierzyńskiej opiece polecamy przyszłość świata, Kościoła, parafii i każdego z nas. Prosimy zwłaszcza o dar pojednania i pokoju. Otwierając dziś kalendarze, pomyślmy, jak wielkim skarbem jest czas. Czas to nie tylko przemijanie, czas naszego życia jest łaską Boga, prowadzi do wieczności. Niech ta nadzieja pomaga nam po Bożemu żyć, rozwijać się, poświęcać i kochać.

Z racji Nowego Roku – adoracja i zmianka tajemnic różańcowych wyjątkowo w przyszłą niedzielę.

W poniedziałek – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.

We wtorek – wspomnienie Najśw. Imienia Jezus.

W I czwarteko 17.00 – „Godzina święta”. Znajdźmy trochę czasu na chwilę adoracji. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną wyjątkowo z racji Trzech Króli – w I czwartek od godz. 8.30.

W I piątek – 6.I. – Uroczystość Objawienia Pańskiego / Trzech Króli / – święto obowiązujące. Msze św. z poświęceniem kredy, kadzidła i wody jak w każdą niedzielę o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15. Święto to jest dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji i o dobre powołania misyjne. Składka przeznaczona będzie na misje. Okazja do spowiedzi św.  – pół godziny przed każdą Mszą św..

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Wszystkich zapraszamy.

Można nabyć kredę i kadzidło do poświęcenia w Trzech Króli – ofiara od 10 zł..

W przyszłą niedzielę – 8.01 – Święto Chrztu Pańskiego.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00. Znajdźmy godzinkę czasu.

Składamy szczere „Bóg zapłać” za życzliwe przyjmowanie na kolędzie, za każdą złożoną ofiarę a na Nowy Rok 2023 życzymy obfitości Bożych łask i darów Ducha Św. na każdy dzień dedykując sentencję Salvaila

„Jesteś pragnieniem Boga,

to twoja wielkość i twoje piękno”!.