II Niedziela Zwykła – 15. 01. 2023.

Rozpoczynamy w tym tygodniu kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem:„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, rodziny. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie. Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.

We wtorek – wspomnienie św. Antoniego, opata – XXVI Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce pod hasłem: „Przejście Pana: „Dziś wychodzicie” (Iz 55,8).

W piątek – III miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne. Od 19.00 – 19.30 – adoracja młodzieży zakończona błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII. Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz wspólnotę rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.30 i Mszę ś. o 18.00.

W sobotę również – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – Dzień Babci – w niedzielę Dzień Dziadka – z tej okazji składamy im najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, potrzebnych sił i wielu Bożych łask. Wszystkich naszych dziadków i babcie zapraszamy na Mszę św. w sobotę o 18.00.

W przyszłą niedzielę – Niedziela Słowa Bożego.

Wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, modlitwę, za każdą złożoną ofiarę kolędową i na potrzeby naszej parafii, za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za sprzątanie. Wytrwale módlmy się za tych, którzy pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00.

Na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wszystkim życzymy prawdziwej zgody i pojednania z wszystkimi, wzajemnego zrozumienia oraz jedności rodzinnej, sąsiedzkiej i parafialnej – dedykując na cały rok myśl Petera Roseggera:

„Idźmy wszyscy razem w poczuciu jedności

i obowiązku cierpliwej miłości względem siebie.

Nie zawracajmy nigdy z drogi wiodącej ku Światłu”.

Modlitwa franciszkańska o jedność i pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając – otrzymujemy; wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.